DPO1127/2007
ID intern unic:  325763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1127
din  21.05.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului
Nicolae GAVIUC
Publicat : 25.05.2007 în Monitorul Oficial Nr. 70-73     art Nr : 336

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:

    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor sociale-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Nicolae GAVIUC, preşedinte al raionului Ungheni, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN


    Nr. 1127-IV. Chişinău, 21 mai 2007.