DPO1140/2007
ID intern unic:  325872
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1140
din  28.05.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului
 Serghei EVSTRATIEV
Publicat : 01.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 352

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

   Articol unic. – Pentru succese în activitatea metodico-ştiinţifică, merite în dezvoltarea mişcării de veterani şi susţinerea unor acţiuni social-umanitare, domnului Serghei EVSTRATIEV, membru al colegiului de redacţie al Ziarului “Независимая Молдова”, i se conferă Ordinul  “Gloria Muncii”.    

      

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                               Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1140-IV. Chişinău, 28 mai 2007.