DPO1141/2007
ID intern unic:  325873
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1141
din  28.05.2007
privind conferirea de distincţii de stat doamnei Lidia
ŞUTCA şi domnului Iurie HARMELIN
Publicat : 01.06.2007 în Monitorul Oficial Nr. 74-77     art Nr : 353
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,

    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:

  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică intensă, se conferă:

Ordinul “Gloria Muncii”

    doamnei Lidia ŞUTCA              – director al Liceului Teoretic “A.S.Puşkin”

                                                        din municipiul Chişinău;

Titlul onorific “Om Emerit”

    domnului Iurie HARMELIN      – director al Liceului Teatral din

                                                        municipiul Chişinău.              

 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                              Vladimir VORONIN

 

    Nr. 1141-IV. Chişinău, 28 mai 2007.