DPO1384/2007
ID intern unic:  326031
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1384
din  22.11.2007
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
 lucrători din complexul agroindustrial
Publicat : 30.11.2007 în Monitorul Oficial Nr. 184-187     art Nr : 724
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se conferă:
“Ordinul Republicii”
    domnului
    Serghei CALMÎC             – preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie “Basarabia”,
                                                satul Hîrbovăţ, raionul Anenii Noi;
Ordinul “Gloria Muncii” domnilor:
    Ilia BURLAK                   – conducător de brigadă în Gospodăria Colectivă “Путь Ленина”,
                                               satul Brezoaia,  raionul Ştefan Vodă
    Nistor DÎRZU                  – preşedinte al Cooperativei Agricole de Producţie “La Fontan”,  
                                               comuna Balatina, raionul Glodeni;
Medalia “Meritul Civic” domnilor:
    Dmitri CARA                   – agronom în Întreprinderea Individuală “Novac”,
                                               oraşul Comrat, UTA Găgăuzia
    Leonid NICA                   – cercetător ştiinţific superior la Institutul de
                                               Cercetări pentru Culturile de Cîmp “Selecţia”,
                                                municipiul Bălţi
    Tudor SÎRBU                    – director al Societăţii cu Răspundere Limitată “ROM-CRIS”,
                                                comuna Tîrnova, raionul Donduşeni;
Titlul onorific “Om Emerit” domnilor:
    Nicolai DRAGAN              – preşedinte al Gospodăriei Colective “Победа”,
                                                 satul Copceac, UTA Găgăuzia
    Victor POSTOLACHE      – conducător de brigadă în Cooperativa Agricolă de Producţie “Glia”,
                                                  comuna Pleşeni, raionul Cantemir.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                    Vladimir VORONIN

    Nr. 1384-IV. Chişinău, 22 noiembrie 2007.