DPO1394/2007
ID intern unic:  326089
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1394
din  27.11.2007
privind numirea domnului Anatolie RUSU în funcţia de
vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ 
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 736
    În temeiul art. 116 alin. (3) şi (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 16 alin. (3) din Legea privind organizarea judecătorească,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Anatolie RUSU se numeşte, pe un termen de 4 ani, în funcţia de vicepreşedinte al Judecătoriei Edineţ.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1394-IV. Chişinău, 27 noiembrie 2007.