DPO1397/2007
ID intern unic:  326092
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1397
din  27.11.2007
privind numirea în funcţie a unor judecători 
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 739
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc, în funcţia de judecător pe un termen de 5 ani, următorii:
    COJOCARI Elena              – la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
    DONOS Aliona                  – la Judecătoria Bălţi
    DULGHIERU Dorin           – la Judecătoria Buiucani, municipiul Chişinău
    GARABAGIU Valentina     – la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău
    SEVERIN Viorica               – la Judecătoria Sîngerei
    ŢURCANU Radu               – la Judecătoria Botanica, municipiul Chişinău.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1397-IV. Chişinău, 27 noiembrie 2007.