DPO1398/2007
ID intern unic:  326093
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1398
din  28.11.2007
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului
Gheorghe LUNGU
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 740
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la promovarea reformelor social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Gheorghe LUNGU, primar al satului Caracuşenii Vechi, raionul Briceni, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Vladimir VORONIN

    Nr. 1398-IV. Chişinău, 28 noiembrie 2007.