DPO1401/2007
ID intern unic:  326094
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1401
din  29.11.2007
privind conferirea de distincţii de stat domnilor Georg
 SPORSCHILL şi Franz Jozef RADLHERR
Publicat : 07.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 188-191     art Nr : 741
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de apreciere a meritelor deosebite în realizarea unor proiecte sociale, pentru contribuţie la crearea Centrului pentru Copii “Concordia – Orăşelul Copilăriei” din satul Pîrîta, raionul Dubăsari, şi activitate intensă de sponsorizare, se conferă:
    “Ordinul de Onoare”
    domnului
    Georg SPORSCHILL     – preşedinte al Asociaţiei de Caritate “Concordia”
    Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Franz
    Jozef RADLHERR           – preşedinte al Consiliului de administrare al Centrului pentru
                                            Copii “Concordia – Orăşelul Copilăriei”. 
   

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1401-IV. Chişinău, 29 noiembrie 2007.