DPO1406/2007
ID intern unic:  326179
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1406
din  07.12.2007
privind conferirea de distincţii
 de stat unor oameni de cultură şi artă
Publicat : 14.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 194-197     art Nr : 751
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru activitate de creaţie prodigioasă, contribuţie la propagarea valorilor culturale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă: 
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Mihail CIOBANU             – solist-vocalist în Orchestra de Muzică Populară “Folclor”
                                             a Filarmonicii Naţionale “Serghei Lunchevici”;
Medalia “Meritul Civic”
    domnului
    Grigori MURZACOV       – conducător artistic şi dirijor al Corului Emerit de la
                                             Palatul de Cultură din satul Tvardiţa, raionul Taraclia;
Titlul onorific “Maestru în Artă”
    domnului Iurie MADAN  – profesor la Colegiul Naţional de Coregrafie;
    Titlul onorific “Om Emerit”
    domnului
    Leonid BOXAN                – lector superior la Academia de Muzică,
                                               Teatru şi Arte Plastice.  


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

    Nr. 1406-IV. Chişinău, 7 decembrie 2007.