DPO1423/2007
ID intern unic:  326277
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1423
din  17.12.2007
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
 Aftenie ZADIC, Constantin REBEJA şi Semion STAMAT
Publicat : 21.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 198-202     art Nr : 776

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în sistemul energetic şi participare activă la lichidarea consecinţelor calamităţilor naturale şi ale altor situaţii excepţionale, se conferă:

Ordinul “Gloria Muncii”

    domnului Aftenie ZADIC                    – instalator electric la Societatea pe Acţiuni “Electron”;

Medalia “Meritul Civic”

    domnului
    Constantin REBEJA                            – şofer la Întreprinderea de Stat “Moldelectrica”
    domnului Semion STAMAT                – maistru la Întreprinderea de Stat “Moldelectrica”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1423-IV. Chişinău, 17 decembrie 2007.