HFGDSB66/3/2007
ID intern unic:  326373
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR ÎN SISTEMUL BANCAR
HOTĂRÎRE Nr. 66/3
din  25.12.2007
privind modificarea Listei băncilor participante
 la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor
în sistemul bancar
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 761
    Întru executarea art. 29 lit. m) al Legii nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar, Consiliul de Administraţie al Fondului
HOTĂRĂŞTE:
    Se include Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A. în Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar, aprobată prin Hotărîrea Consiliului de administraţie nr.5 din   6 iulie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.108-111, art. 244b).

    Preşedintele     
    Consiliului de administraţie al
    Fondului de garantare a depozitelor
    În sistemul bancar                                                                        Petru VEVERIŢA

    Nr. 66/3. Chişinău, 25 decembrie 2007.