DPO1436/2007
ID intern unic:  326405
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1436
din  24.12.2007
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 809
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,  
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Dmitrii FUJENCO se numeşte, pe un termen de 5 ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Cahul.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                          Vladimir VORONIN

    Nr. 1436-IV. Chişinău, 24 decembrie 2007.