DPO1438/2007
ID intern unic:  326406
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1438
din  24.12.2007
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de militari ai Armatei Naţionale
Publicat : 28.12.2007 în Monitorul Oficial Nr. 203-206     art Nr : 810
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru serviciu militar ireproşabil, participare la operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii şi bărbăţia manifestată la îndeplinirea datoriei ostăşeşti, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III următorilor:
    CUCOŞ Valentin                    – plutonier adjutant
    DANILOV Serghei                 – maior
    GALAŞAN Alexandru            – locotenent-colonel
    NOSATÎI Anatolie                  – locotenent-colonel;
Medalia “Meritul Militar” următorilor:
    EFTODII Stanislav                  – maior
    GURULEA Vitalie                   – locotenent major
    MUSTEAŢĂ Grigore              – plutonier major;
Medalia “Pentru Vitejie” următorilor:
    CEBAN Victor                        – locotenent-colonel
    GODOROJA Ion                    – căpitan
    LUPAŞCO Serghei                 – maior
    ROZDOVAN Sergiu               – plutonier major.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                                            Vladimir VORONIN

    Nr. 1438-IV. Chişinău, 24 decembrie 2007.