DPO1444/2007
ID intern unic:  326518
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1444
din  25.12.2007
  privind conferirea
de distincţii de stat unui grup de lurători medicali
Publicat : 01.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 1-4     art Nr : 4
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul ocrotirii sănătăţii, contribuţie la perfecţionarea procesului curativ-profilactic şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Gheorghe  BRÎNZĂ              
şef de secţie la Spitalul Clinic Republican;
Medalia “Meritul Civic”
    doamnei
    Alexandra VÎSOŢCHI           – asistentă medicală superioară la Spitalul
                                                    Clinic Republican;
Medalia “Nicolae Testemiţanu”
    doamnei Elena MORARU      – şefă de secţie la Spitalul clinic Republican;
Titlul onorific “Om Emerit”
    doamnei Larisa ZOTA            – conferenţiar universitar la
                                                     Universitatea de Stat de Medicină şi
                                                      Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1444-IV. Chişinău, 25 decembrie 2007.