DPO1465/2008
ID intern unic:  326584
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1465
din  02.01.2008
privind conferirea
Ordinului “Gloria Muncii” domnului Nicolai CERVENCOV
Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 32
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, domnului Nicolai CERVENCOV, rector al Universităţii de Stat din Taraclia, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1465-IV. Chişinău, 2 ianuarie 2008.