DPO1466/2008
ID intern unic:  326585
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1466
din  06.01.2008
privind conferirea
 Ordinului “Gloria Muncii” domnului Teodor OLARU
Publicat : 11.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 5-7     art Nr : 33
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale externe şi activitate organizatorică intensă, domnului Teodor OLARU, vicepreşedinte al Camerei de Comerţ şi Industrie, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Vladimir VORONIN

    Nr. 1466-IV. Chişinău, 6 ianuarie 2008.