HGM1523/2007
ID intern unic:  326653
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 1523
din  29.12.2007
cu privire la aprobarea Reglementării tehnice
”Fructe şi legume uscate (deshidratate)”
Publicat : 18.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 11-12     art Nr : 65
    MODIFICAT
   
HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18
   
HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541
    În temeiul Legii nr.420-XVI din 22 decembrie 2006 privind activitatea de reglementare tehnică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr.36-38, art.141), Guvernul HOTĂRĂŞTE:

    1. Se aprobă Reglementarea tehnică “Fructe şi legume uscate (deshidratate)” (se anexează).
    2. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei Naţională pentru Siguranţa Alimentelor.
    [Pct.2 modificat prin HG513 din 02.07.14, MO174-177/04.07.14 art.541]

    PRIM-MINISTRU                                                                  Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul agriculturii şi industriei alimentare                          Anatolie Gorodenco
    Ministrul economiei şi comerţului                                            Igor  Dodon
    Ministrul sănătăţii                                                                     Ion Ababii

    Nr. 1523. Chişinău, 29 decembrie 2007.

Aprobată
prin Hotărîrea Guvernului nr.1523
din  29 decembrie 2007

Reglementarea Tehnică
“Fructe şi legume uscate (deshidratate)”
I. DOMENIUL DE APLICARE
    1. Reglementarea tehnică “Fructe şi legume uscate (deshidratate)” (în continuare - Reglementare tehnică) stabileşte cerinţe minime de calitate, siguranţă alimentară  şi prezentare a produsului, care urmează a fi respectate la fabricarea şi/ sau comercializarea fructelor şi legumelor uscate (deshidratate), destinate consumului uman,  provenite atît din producţia internă cît şi din import.
    2. Cerinţele stabilite de prezenta Reglementare tehnică  nu se extind asupra fructelor şi legumelor uscate (deshidratate), preparate în gospodării individuale pentru consum propriu.
II. TERMINOLOGIE
    3. În sensul prezentei Reglementări tehnice, termenii utilizaţi se definesc după cum urmează:
    fructe - toate fructele, pomuşoarele şi strugurii, apreciate ca fiind comestibile şi potrivite pentru uscare sau deshidratare;
    legume - părţile comestibile ale plantelor care se referă la culturi de zarzavat, inclusiv legume solanacee, la varză de diferite feluri, tuberculifere, rădăcinoase, bulboase, curcurbitacee, păstăioase, boboase, verdeţuri şi porumb zaharat;
    fructe şi legume uscate - alimente preparate din fructe sau legume care păstrează identitatea speciei respective, prezentate în forme definite, deshidratate prin procedee naturale sau artificiale, ori  prin combinarea lor pentru eliminarea unei părţi mai mari din conţinutul lor de  apă, inclusiv:
    fructe şi legume de uscare naturală - alimente preparate din fructe sau legume cu aplicarea procedeului de uscare, prin care se foloseşte ca sursă de căldură energia solară direct sau în stare acumulată.
    Fructele uscate predestinate consumului alimentar direct, cum sînt merele, caisele, perele, piersicile, nectarinele, prunele, smochinele, curmalele, strugurii (dar fără limitare doar la ele), pot fi parţial rehidratate şi/sau tratate altfel, în următoarele scopuri:
    a) pentru îmbunătăţirea sau păstrarea aspectului lor exterior prin aplicarea ingredientelor şi/sau aditivilor alimentari, cu condiţia păstrării proprietăţilor de fructe uscate;
    b) pentru o mai bună păstrare şi conservare a lor, cu aplicarea agenţilor de conservare sau prin tratamentul termic suplimentar, şi anume:
    fructe uscate conservate - fructele  uscate, pregătite în mod corespunzător, ambalate  în recipiente ce pot fi închise ermetic şi sterilizate prin  metodă tradiţională;
    fructe uscate pasteurizate - fructele uscate  pregătite în mod corespunzător, împachetate în ambalaj polimeric sau combinat, închise ermetic şi pasteurizate prin  metodă tradiţională,
    legume cu umiditatea intermediară (semiuscate) - aliment prezentat în formă de  bucăţi de legume de  anumite forme şi mărimi, obţinut prin uscarea legumelor pînă la nivelul ridicat de umiditate, conservat prin procedee chimice şi/sau fizice şi/sau predestinat păstrării în condiţii speciale, în scopul asigurării stabilităţii microbiene;
    fructe şi legume deshidratate (inclusiv liofilizate) - alimente preparate din fructe sau legume care păstrează identitatea speciei  respective, prezentate în forme definite, deshidratate prin procedeuri artificiale şi, în unele cazuri, în combinaţie cu uscare solară, pînă la umiditate scăzută, pentru a împiedica alterarea  microbienă la distribuirea lor     pe căile de comerţ obişnuite, supuse sau nesupuse unor tratamente tehnologice înainte şi/sau  după deshidratare, inclusiv:
    chipsuri de fructe - aliment predestinat consumului direct, în calitate de gustare seacă, pregătit din fructe tăiate în felii subţiri deshidratate pînă la consistenţă crocantă; poate fi îndulcit cu sau fără adaosuri de alte ingrediente şi aditivi alimentari; nu se referă la fructele sau legumele prăjite;
    fructe şi legume liofilizate (uscate prin sublimare) - alimente preparate din fructe sau legume, care păstrează identitatea speciei  respective, prezentate întregi, divizate, tăiate sau sfărîmate, supuse procesului de  “liofilizare (sublimare)”, în care apa cristalizată se elimină din produsul congelat prin sublimarea gheţii;
    piure de fructe sau legume liofilizat (deshidratat prin sublimare) - aliment preparat din pulpa fructelor sau legumelor, mărunţită prin procedee mecanice şi deshidratată prin sublimare, prezentat sub formă de praf sau straturi;
    piure sec de cartofi (legume) pentru preparare fără fierbere - aliment prezentat în forme definite, preparat din cartofi  (legume) fierţi, mărunţiţi prin procedee mecanice şi deshidrataţi pînă la umiditate scăzută printr-un procedeu artificial cu/sau fără adaos de ingrediente şi aditivi alimentari;
    fructe uscate aromatizate - fructe uscate sau deshidratate, destinate consumului ca atare, cu excepţia fructelor deshidratate prin sublimare, care în procesul pregătirii au fost asezonate cu arome şi/sau substanţe naturale, şi/ sau  concentrate naturale, inclusiv cele care posedă efect colorant;
    fructe şi legume uscate îndulcite (fructe şi legume semicandizate, fructe şi legume deshidratate moi) - aliment destinat consumului ca atare şi obţinute cu aplicarea procedeului de uscare artificială sau naturală, sub acţiunea unei călduri moderate, îmbibate parţial cu zaharuri şi/sau polioli în procesul prealabil de  deshidratare osmotică a  fructelor sau legumelor proaspete sau congelate rapid, cu scopul de a mări conţinutul de substanţe solubile uscate;
    garnitură de fructe sau legume uscate (deshidratate) - aliment preparat prin amestecarea fructelor sau legumelor uscate (deshidratate) în proporţii stabilite cu sau fără adaos de alimente suplimentare şi aditivi alimentari corespunzător destinaţiei. Faptul că garniturile conţin alte substanţe nu afectează denumirea specifică atribuită produsului atîta timp cît amestecurile păstrează proprietăţile esenţiale ale fructelor sau legumelor uscate (deshidratate);
    deserturi din fructe uscate -  alimente preparate din pulpa fructelor sau fructe amestecate  cu ingrediente compatibile înainte sau după uscare, mărunţite şi presate în formă definită, care pot fi acoperite cu un strat subţire comestibil; deserturile pot fi supuse tratamentului termic suplimentar pentru garantarea stabilităţii microbiene a produsului.  Faptul că deserturile conţin alte substanţe nu afectează denumirea specifică atribuită produsului atîta timp cît produsul păstrează proprietăţile esenţiale al fructelor uscate; anumite legume uscate pot fi incluse în deserturi de fructe;
    fructe şi legume uscate (deshidratate) naturale - produs care prezintă o singură varietate de fructe sau legume uscate (deshidratate), dacă  acestea nu conţin adaos de zaharuri, îndulcitori, umectanţi şi alte substanţe ce măresc conţinutul de substanţe uscate solubile ale materiei prime; conservanţi, substanţe aromatice; produs care nu a fost înălbit şi în prelucrarea tehnologică nu s-au utilizat emulgatori;
    produs prelucrat - produs care a fost supus unui tratament înainte de uscare (deshidratare);
    produs înălbit - produs înălbit cu ajutorul compuşilor chimici (dioxid de sulf) pînă, în timpul sau după uscare;
    fructe rehidratate - fructe uscate a căror umiditate a fost majorată cu ajutorul apei fierbinţi sau a aburilor;
    fructe  sau legume  suficient de uscate - fructe  sau legume uscate în condiţii naturale sau artificiale  pînă la un aşa conţinut de umiditate care asigură menţinerea calităţii fără schimbări pe o perioadă suficientă de depozitare;
    fructe  sau legume  suficient de coapte - fructe  sau legume  care au atins o fază de dezvoltare ce întruneşte toate însuşirile caracteristice speciei şi soiului şi şînt apte pentru comsumul imediat;
    fructe sau legume uscate (deshidratate) curate - fructe sau legume practic lipsite de oarecare impurităţi vizibile aderente sau de alte corpuri străine;
    deteorări sau contaminări de insecte - defecte vizibile cauzate de insecte şi de paraziţi sau prezenţa insectelor moarte, a reziduurilor sau excrementelor acestora;
    contaminări de insecte - vătămători vii - prezenţa insectelor - vătămători (insecte, acarieni etc.) vii, oricare ar fi stadiul lor de dezvoltare (insectă mătură, pupă, larvă, ovul etc.);
    defecte de fermentaţie - deteriorări cauzate de agenţi de fermentare, enzime sau bacterii care au provocat degradarea notabilă a aspectului, mirosului şi/sau aromei caracteristice produsului;
    mucegăire - prezenţa filamentelor de mucegai vizibil cu ochiul liber în interiorul sau pe suprafaţa fructului;
    putregăire - descompunere semnificativă din cauza acţiunii microorganismelor sau altor procese biologice, însoţită, de obicei, de diminuarea fermităţii structurale-texturale a ţesuturilor (înmuiere) şi/sau de schimbări de culoare  (înnegrire);
    miros şi /sau gust străin - orice miros sau gust care nu este caracteristic produsului respectiv;
    fructe carbonizate (arse) - fructe improprii consumului în urma acţiunii temperaturilor excesive în timpul uscării.
III. GRUPELE DE PRODUS DIN DOMENIUL
REGLEMENTAT

    4. Prezenta Reglementare tehnică stabileşte cerinţe minime de calitate, siguranţă alimentară şi prezentare, cu care trebuie să fie conforme producţia şi grupele  de alimente  prezentate în tabelul de mai jos:

Tabel

Poziţia tarifară conform Nomenclatorului mărfurilor din Republica Moldova
 
Denumirea produselor
O712

Legume uscate, întregi, tăiate, felii, sfărîmate sau pulverizate, dar nepreparate altfel

0714

Rădăcini de manioc, de arorut sau de orchis, napi porceşti, batate şi rădăcini şi tuberculi similari, cu comţinut ridicat  de amidon sau inulină, uscate, chiar tăiate în bucăţi   sau aglomerate sub formă de pelete

Din 0803 00

Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains) uscate 

Din 0804

Curmale, smochine, ananas, avocado, guave, mango şi mangustan uscate

Din 0805
Citrice uscate
Din 0806
Struguri uscaţi (stafide)
0813

Fructe uscate, altele decît cele de la poziţiile 0803 -0806;   amestecuri de fructe uscate sau de fructe cu coajă de la prezentul Capitol

Din 0904

Ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat, tăiat sau măcinat, sau pulverizat

2004

Alte legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic, altele decît produsele de la poziţia 2006

2006
Legume, fructe preparate cu zahăr

IV. CERINŢE ESENŢIALE
   5. Producătorii de fructe şi legume uscate (deshidratate) sînt obligaţi să întreprindă măsuri oportune pentru asigurarea calităţii, siguranţei alimentare, formelor de prezentare şi etichetare conform reglementărilor în vigoare în Republica Moldova privind produsele alimentare.
    6. Calitatea şi siguranţa alimentară presupun asigurarea respectării şi conformării cerinţelor prescrise, igienei alimentare pe toată durata procesului de producţie - de la materia primă pînă la consumator.
    7. Calitatea şi siguranţa alimentară trebuie obţinute şi monitorizate prin sisteme de management al producţiei şi prin metode care să asigure o prevenire sistematică a pericolelor potenţiale şi să ofere informaţii ce permit trasabilitatea pentru identificarea întreprinderii, echipei de producţie, datei fabricării, lotului de produs, cantităţii, tipului şi calitaţii produselor.
    8. Producătorii de fructe şi legume uscate (deshidratate) trebuie să asigure menţinerea înregistrărilor care permit trasabilitatea pentru identificarea produsului timp de 5 ani şi, după caz, să ofere dovezi documentare în ceea ce priveşte respectarea cerinţelor de calitate şi siguranţă alimentară prescrise de prezenta Reglementare tehnică.
    9. Managerii şi personalul tehnico-administrativ trebuie să cunoască  bine cerinţele esenţiale,  cărora trebuie să le corespundă produsele finite, să aibă o viziune clară despre potenţialele riscuri şi să poată lua măsurile corespunzătoare de prevenire a lor, să asigure înregistrările necesare, monitorizarea şi supravegherea, pe tot lanţul procesului tehnologic, a păstrării, transportării şi comercializării produselor respective.
    10. Amplasarea, construcţia şi reamenajarea clădirilor şi anexelor unităţilor de fructe şi legume uscate (deshidratate) trebuie efectuate în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.
    11. Echipamentul şi utilajul tehnologic al întreprinderilor de producţie a  fructelor şi legumelor uscate (deshidratate), care intră în contact cu materiile prime utilizate la fabricarea acestora şi  cu produsele finite, trebuie să fie proiectate şi construite din materiale conforme cerinţelor stabilite în Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice  pentru materialele folosite în sectorul alimentar nr. 06.10.3.67, aprobate de Ministerul Sănătăţii în anul 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 168-171, art.583).
    12. Pentru a asigura calitatea şi siguranţa fructelor şi legumelor uscate (deshidratate), întreprinderile de producţie trebuie să fie aprovizionate cu apă potabilă din surse verificate şi admise de organele abilitate.
    13. Întreprinderile de fabricare a fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) trebuie să dispună de spaţii de depozitare pentru materiile prime şi produsele finite astfel încît acestea să fie direct legate cu sălile de producţie în flux tehnologic continuu, cu trasee posibil cît mai scurte.
    14. Întreprinderile de fabricare a fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) trebuie să fie dotate cu aparate de măsurat şi control al greutăţii, temperaturii, umidităţii aerului şi al produsului, precum şi al timpului care influenţează calitatea şi siguranţa produselor alimentare.
    15. Personalul din unităţile de fabricare a fructelor şi legumelor uscate (deshidratate),  care vine în contact direct cu produsele fabricate, trebuie să respecte regulile stabilite de Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    16. Activităţile desfăşurate în cadrul unităţilor de fabricare a fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) nu trebuie să conducă la poluarea mediului înconjurător şi să nu deranjeze vecinii.
    17. Materiile prime utilizate la fabricarea fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) se achiziţionează numai în baza actelor, în formă scrisă, care confirmă originea, calitatea şi siguranţa alimentară.
    18. Pentru a fi puse în vînzare, fructele şi legumele uscate (deshidratate) trebuie să corespundă cerinţelor de calitate, siguranţă alimentară, formelor de prezentare şi informare a consumatorului, prescrise de prezenta Reglementare tehnică.
    19. Fructele şi legumele uscate (deshidratate) trebuie să fie fabricate în baza reţetelor şi/sau instrucţiunilor tehnologice, elaborate şi adoptate în modul stabilit.
    20. Fabricarea fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) cu utilizarea aditivilor alimentari, inclusiv a conservanţilor, se admite cu respectarea cerinţelor stabilite de Normele şi regulile sanitare privind aditivii alimentari, nr.06.10.3.46, aprobate de Ministerul Sănătăţii la 17 decembrie 2001 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.50-52, art.123).
    21. În funcţie de tehnologia de fabricare, fructele şi legumele uscate (deshidratate) se clasifică după cum urmează:
    a) fructe uscate;
    b) fructe deshidratate (cu umiditate joasă);
    c) chipsuri de fructe;
    d) fructe (legume) liofilizate (uscate prin sublimare), inclusiv piure de  fructe (legume) liofilizat (deshidratat prin sublimare);
    e) deserturi din fructe uscate;
    f) legume uscate, deshidratate;
    g) garnituri (amestecuri);
    h) fructe şi legume uscate îndulcite.
    22. În funcţie de speciile şi varietăţile utilizate la fabricare, fructele uscate  se clasifică după cum urmează:
    a) fructe drupacee ;
    b) fructe sămînţoase;
    c) struguri;
    d) pomuşoare;
    e) alte (fructe citrice, fructe tropice, smochine, banane etc.).
    23. În funcţie de forma prezentării, fructele şi legumele uscate (deshidratate) pot fi:
    a) întregi;
    b) divizate sau tăiate înainte de uscare;
    c) tăiate sau sfărîmate după uscare.
    24. În funcţie de procedeul de uscare, fructele sau legumele uscate (deshidratate) se clasifică după cum urmează:
    a) uscate natural;
    b) uscate artificial;
    c) uscate mixt.
    25. În funcţie de prelucrarea prealabilă şi/sau înainte de comercializare (după uscare), fructele uscate (deshidratate) se clasifică după cum urmează:
    a) neprelucrate;
    b) prelucrate;
    c) rehidratate;
    d) tratate cu  agenţi de conservare;
    e) conservate sau pasteurizate.
    26. În funcţie de uniformitatea fructelor uscate, prezentate în ambalaj de desfacere, fructele uscate (deshidratate) se clasifică după cum urmează:
    a) calibrate;
    b) necalibrate.
    27. În funcţie de nivelul umidităţii, fructele  uscate  se clasifică după cum urmează:
    a) cu umiditate curentă;
    b) cu umiditate medie;
    c) cu umiditate ridicată (“gata pentru consum”).
    28. În funcţie de reţeta şi tehnologia de fabricare,  fructele uscate se clasifică după cum urmează:
    a) nearomatizate;
    b) aromatizate.
    29. În funcţie de tehnologia fabricării, chipsurile de fructe se clasifică după cum urmează:
    a) neprelucrate, fără adaosuri;
    b) prelucrate:
    înălbite;
    aromatizate;
    îndulcite (cu zahăr, îndulcitori, miere etc.);
    îndulcite şi aromatizate.        
    30. În funcţie de tehnologia fabricării, fructele şi legumele liofilizate se clasifică după cum urmează:
    a) netransformate (tăiate, mărunţite, dar nu transformate altfel);
    b) transformate în piure.
    31. În funcţie de numărul  varietăţilor de fructe sau legume utilizate la fabricare, deserturile din fructe uscate se clasifică după cum urmează:
    a) dintr-o singură varietate de fructe sau legume;
    b) din două sau mai multe varietăţi de fructe sau legume.
    32. În funcţie de tehnologia fabricării, forma de prezentare a fructelor, deserturile din fructe uscate se clasifică după cum urmează:
    a) din fructe  întregi (fără sîmburi) sau divizate;
    b) din fructe sau legume mărunţite (sfărîmate).
    33. În funcţie de procedeul de conservare, deserturile din fructe  uscate se clasifică după cum urmează:
    a) pasteurizate;
    b) nepasteurizate.
    34. În funcţie de  tehnologia şi reţeta fabricării, deserturile din fructe  uscate se clasifică după cum urmează:
    a) cu adaosuri  de alţi ingredienţi decît fructele sau legumele  uscate (nuci etc.);
    b) fără adaosuri  de alţi ingredienţi decît fructele sau legumele uscate.
    35. În funcţie de prelucrarea prealabilă, legumele uscate (deshidratate) se clasifică după cum urmează:
    a) neprelucrate;
    b) prelucrate.
    36. În funcţie de modul de pregătire pentru uscare (deshidratare),  legumele uscate (deshidratate) se clasifică după cum urmează:
    a) din materie primă tăiată, dar nu transformată altfel;
    b) din materie primă transformată în piure.
    37. În funcţie de nivelul umidităţii, legumele uscate se clasifică după cum urmează:
    a) legume uscate;
    b) legume cu umiditatea intermediară (semiuscate);
    c) legume deshidratate (cu umiditate scăzută).
    38. În funcţie de speciile  utilizate la fabricare, garniturile (amestecurile) se clasifică după cum urmează:
    a) din legume;
    b) din fructe.
    39. În funcţie de destinaţie, garniturile se clasifică după cum urmează:
    a) din legume pentru mîncăruri de felul întîi şi doi;
    b) din fructe:
    pentru prepararea culinară prin fierbere;
    gustări seci.
    40. În funcţie de reţeta fabricării, garniturile se clasifică după cum urmează:
    a) cu adaosuri  de alţi ingredienţi decît fructele  sau legumele uscate;
    b) fără adaosuri  de alţi ingredienţi decît fructele sau legumele uscate.
    41. În funcţie de tehnologia fabricării, fructele şi legumele uscate îndulcite se clasifică după cum urmează:
    a) cu aditivi alimentari, inclusiv:
    aromatizanţi,
    coloranţi;
    b) fără aditivi alimentari.
    42. În funcţie de numărul  componentelor de fructe  utilizate la fabricare, fructele şi legumele uscate îndulcite se clasifică după cum urmează:
    a) monocomponente;
    b) în formă de garnituri.
    43.  Fructele şi legumele uscate (deshidratate) destinate comerţului pentru consum uman trebuie să corespundă cerinţelor minimale de calitate şi să fie:
    a) pregătite din fructe, legume suficient de coapte;
    b) cu caracteristici organoleptice corespunzătoare în general speciei,  soiului şi tipului de tratament. Produsele cu adaosuri trebuie să aibă caracteristici organoleptice     corespunzătoare componenţei lor;
    c) uscate suficient pînă la nivelul ce permite menţinerea calităţii produsului;
    d) lipsite de miros şi sau de gust străine (mirosul şi gustul uşor de anhidridă sulfuroasă sau de ulei, sau gustul uşor de sare de uz alimentar, sau mirosul de aromă adăugată  nu se consideră străine,  dacă se indică la marcare şi se comercializează sub denumirea corespunzătoare);
    e) necarbonizate;
    f) lipsite de  defecte care să le facă improprii pentru consum;
    g) curate;
    h) lipsite de impurităţi minerale vizibile pe suprafaţa produsului sau organoleptic perceptibile;
    i) lipsite de  impurităţi metalice;
    j) lipsite de corpuri străine vizibile care prezintă oarecare pericol pentru viaţa şi sănătatea omului;
    k) sănătoase, sînt excluse produsele atinse de putregai sau alteraţii care să le facă improprii consumului;
    l) lipsite de insecte sau acarieni vii, independent de stadiul lor de dezvoltare.
    44. Ţinînd seama de caracteristicile minimale, specificate la pct.43 al prezentei Reglementări tehnice, alimentele deshidratate prezentate în formă de praf (fulgi, făină, granule) trebuie să fie friabile, practic omogene.
    45. Starea fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) trebuie să fie astfel încît să suporte transportul şi manipularea la încărcare şi descărcare, pentru a ajunge în condiţii satisfăcătoare la locul destinaţiei.
    46. Fructele şi legumele uscate (deshidratate)destinate comerţului pentru consum uman trebuie să posede proprietăţi  organoleptice specifice fiecărei  varietăţi şi să corespundă indicatorilor menţionaţi în anexa nr.1 la prezenta Reglementare tehnică.
    47. Valorile indicatorilor fizico-chimici ai fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) trebuie să corespundă valorilor stabilite în anexa nr.2 la prezenta Reglementare tehnică.
    48. Prevederile  privind defectele calităţii fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) nu trebuie să depăşească toleranţele  admisibile indicate în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică.
    49. Ţinînd seama de  toleranţele admise, specificate în anexa nr.3 la prezenta Reglementare tehnică,  fructele şi legumele uscate (deshidratate) trebuie să fie:
    a) practic, fără urme vizibile cauzate de atacul de insecte, de acarieni sau de alţi paraziţi;
    b) fără semne de fermentare;
    c) fără mucegaiuri.
    50. La fabricarea fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) se aplică tratamentele specifice, menţionate în anexa nr.4 la prezenta Reglementare tehnică.
    51. Conţinutul de elemente toxice în fructele şi legumele uscate (deshidratate) nu trebuie să depăşească valorile stabilite de Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    52. Conţinutul de micotoxine şi pesticide se reglementează în materia primă şi nu trebuie să depăşească normele stabilite de Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
     53. Prezenţa în produsul finit a microorganismelor şi substanţelor generate de microorganisme nu trebuie să depăşească limitele maxim admisibile, stabilite de Organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
     54. Fructele şi legumele uscate (deshidratate), destinate pentru comercializare, se împachetează în ambalaje de desfacere şi/sau de transport.
    55. Ambalajele care intră în contact direct cu produsul definit prin prezenta Reglementare tehnică trebuie să fie confecţionate numai din materiale autorizate, în conformitate cu Regulile şi normativele sanitaro-epidemiologice  pentru materialele folosite în sectorul alimentar nr. 06.10.3.67, aprobate de Ministerul Sănătăţii în anul 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.168-171, art.583) şi Normativele igienice de migrare a elementelor toxice din confecţiile, care contactează cu produsele alimentare şi metodele de determinare nr. 06.3.3.51, aprobate de Ministerul Sănătăţii la 21 august 2003 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.176-181, art.627).
    56. Condiţiile de ambalare pot fi specificate în contractul de livrare, în limita prevederilor prezentei Reglementări tehnice şi ale legislaţiei în vigoare.
   57. Transportarea fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) se efectuează doar cu vehicule autorizate sanitar, acoperite, care să asigure pe toată durata de transportare păstrarea nemodificată a caracteristicilor nutritive, fizico-chimice, microbiologice, precum şi protecţia de umezeală, de razele solare, praf, miros străin, dăunători şi de alte probabilităţi de degradare şi contaminare.
   58. Depozitarea fructelor şi legumelor uscate (deshidratate) trebuie efectuată în încaperi uscate, curate, aerisite, ferite de razele solare, de rozătoare sau de insecte, situate departe de surse care degajă mirosuri pătrunzătoare ce pot afecta calitatea produsului.
    59. Termenul de valabilitate a produselor definite în prezenta Reglementare tehnică se stabileşte de  producător pe răspunderea acestuia sau în colaborare cu instituţiile de cercetare după testări prealabile, şi este avizat de  Organul  central de specialitate al administraţiei publice în domeniul ocrotirii sănătăţii.
    60. Fructele şi legumele uscate (deshidratate), destinate comercializării pentru consum uman, trebuie să fie etichetate şi marcate, în mod obligatoriu, în conformitate cu
prevederile Legii nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare, şi Normele sanitare privind etichetarea nutriţională, etichetarea produselor alimentare cu destinaţie dietetică specială, etichetarea produselor genetic modificate sau provenite din organisme genetic modificate nr. 01-04, aprobate de Ministerul Sănătăţii la 31 mai 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.138-146, art.281), şi să conţină  informaţii exhaustive şi corecte necesare consumatorului la momentul cumpărării produsului.
   [Pct.60 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    61. Suplimentar la informaţiile prevăzute de actele normative şi legislative în vigoare, etichetele pentru fructele şi legumele uscate (deshidratate) vor conţine:
    a) inscripţia “Atenţie! Fructele pot conţine izolat sîmburi sau bucăţi de sîmburi”, dacă sînt prevăzute unele toleranţe în acest sens pentru fructele  uscate fără sîmburi;
    b) menţionarea umidităţii maximale sau a nivelului acesteia, dacă stabilitatea alimentului se asigură prin tratamentul sau condiţiile de depozitare speciale;
    c) indicaţia conţinutului zaharurilor adăugate cu abatere admisibilă de 5% pentru fructele sau legumele îndulcite;
    d) dimensiunile maxime ale particulelor sau caracteristicile verbale referitoare la  mărimea particulelor pentru produsele prezentate sub formă de fulgi, praf sau făină;
    e) ţara de origine.
    62. În cazul distribuţiei produsului nepreambalat, se indică
informația prevăzută la art. 37 din Legea nr. 279/2017 privind informarea consumatorului cu privire la produsele alimentare.
    [Pct.62 modificat prin HG956 din 03.10.18, MO410-415/02.11.18 art.1109; în vigoare 02.11.18]
    63. Denumirea sub care se comercializează produsul trebuie să indice corect natura alimentului şi pentru aceasta trebuie să includă cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea materiei prime;
    b) denumirea formei de prezentare, de exemplu, “întregi, fără sîmburi”, “felii”;
    c) menţionarea calibrului sau a denumirii acestuia (dacă este calibrat);
    d) menţionarea procesului de tratament specific, de exemplu,  “uscate”, “deshidratate” sau “liofilizate”;
    e) menţionarea tratamentului  la care a fost supus produsul înainte sau după uscare, de exemplu, “tratat cu conservant”, “pasteurizat”, “rehidratat”;
    f) menţiunea “cu umplutură din ...”, în  funcţie de  ingredientul corespunzător;
    g) denumirea ingredientului care conferă produsului o aromă sau caracteristice specifice, de exemplu, “cu zahăr” sau “cu X”.
    64. Produsul provenit dintr-o singură varietate de fructe sau legume poartă denumirea acesteia, înlocuind cuvîntul “fructe” sau “legume” în toate descrierile la care se face referire la  pct.3 al prezentei Reglementări tehnice.
    65. Verificarea indicilor de calitate, siguranţă alimentară, a formelor de prezentare, marcare şi etichetare se efectuează de producător, inclusiv în fiecare lot se determină:
indicatorii organoleptici;
    indicatorii fizico-chimici, inclusiv fracţia masică de umiditate, toleranţele la defectele admise.
    66. Prelevarea probelor şi determinarea caracteristicilor indicilor de calitate, siguranţa alimentară, a formelor de prezentare şi etichetare se efectuează în conformitate cu regulile şi metodele de analiză stabilite de standardele naţionale voluntare incluse în Lista standardelor conexe prezentei Reglementări tehnice.
    Lista standardelor conexe se aprobă de autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare, de comun acord cu Organismul Naţional de Standardizare, şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.
    67. Fructele şi legumele uscate (deshidratate) neconforme cerinţelor din prezenta Reglementare tehnică nu pot fi plasate pe piaţa de desfacere în scopul consumului uman.
V. EVALUAREA  CONFORMITĂŢII  PRODUSELOR
    68. Fructele sau legumele uscate (deshidratate), inclusiv cele importate, pot fi plasate pe piaţa internă doar în cazul în care sînt conforme cerinţelor esenţiale din prezenta Reglementare tehnică.
    69. Conformitatea  fructelor sau legumelor uscate (deshidratate) se asigură de către producător  sau importator.
   70. Producătorul, importatorul solicită unui organism de certificare acreditat şi desemnat pentru activitate în domeniul respectiv efectuarea certificării fructelor sau legumelor uscate (deshidratate), cu evaluarea procesului de producţie sau certificarea sistemului de management, conform standardelor internaţionale ISO 9001 sau ISO 22000.
    71. Procedura de certificare se aprobă de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, de comun  acord cu autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    72. Organismul de certificare desemnat efectuează sau dispune efectuarea de evaluări periodice asupra fructelor sau legumelor uscate (deshidratate) la intervale de timp aleatorii.
    73. În contextul evaluării fructelor sau legumelor uscate (deshidratate), pentru verificarea menţinerii conformităţii fructelor sau legumelor uscate (deshidratate) cu cerinţele aplicabile din prezenta Reglementare tehnică, o mostră din produsul finit, prelevată de la locul de producere sau din partida de comercializare, este supusă încercărilor necesare potrivit regulilor şi metodelor aprobate, menţionate la pct.66 sau încercărilor cu efect echivalent.
    74. În cazul în care fructele sau legumele uscate (deshidratate) nu sînt conforme cerinţelor prescrise, organismul de certificare desemnat, care a efectuat procedurile respective de certificare, trebuie să informeze, în modul stabilit, producătorul, importatorul şi organele de supraveghere a pieţei despre neconformitatea constatată.
    75. Producătorul, importatorul elaborează documentaţia tehnică prevăzută la pct. 78 din prezenta Reglementare tehnică.
    76. Producătorul, importatorul deţine documentaţia tehnică o perioadă de minimum 5 ani de la data fabricării ultimului lot de fructe sau legume uscate (deshidratate) şi, la solicitare, o pune la dispoziţia organelor de supraveghere şi control.
    77. Documentaţia  tehnică  trebuie  să  asigure  posibilitatea  evaluării conformităţii  produsului cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică.
    78. Documentaţia tehnică trebuie să conţină, în principal:
    a) o descriere generală a produsului;
    b) reţete şi instrucţiuni tehnologice;
    c) certificatul de conformitate, eliberat potrivit schemelor care prevăd evaluarea procesului de producere a fructelor sau legumelor uscate (deshidratate), sau certificatul de conformitate pentru sistemele de management;
    d) rapoartele de încercări pentru fructele sau legumele uscate  (deshidratate);
    e) alte   documente,  la decizia  producătorului (fabricantului) sau a importatorului, relevante pentru atestarea conformităţii produsului.
    79. În baza documentaţiei tehnice, producătorul, importatorul întocmeşte o declaraţie de conformitate şi aplică marca naţională de conformitate SM pe fiecare ambalaj de fructe sau legume uscate (deshidratate).
    Întocmirea şi emiterea declaraţiei de conformitate se efectuează conform regulilor stabilite în cadrul Sistemului Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor.
    80. Fructele sau legumele uscate (deshidratate) se plasează pe piaţă însoţite de declaraţia de conformitate, care atestă conformitatea acestora cu cerinţele din prezenta Reglementare tehnică. Producătorul, importatorul trebuie să aplice, sub marca naţională de conformitate SM, numărul de identificare al organismului de certificare desemnat, care a efectuat certificările respective.
    81. Forma de prezentare a declaraţiei de conformitate este expusă în anexa nr.5 la prezenta Reglementare tehnică.
   82. Producătorul, importatorul păstrează un exemplar al declaraţiei de conformitate împreună cu documentaţia tehnică în baza căreia a fost eliberată declaraţia de conformitate.
   83. Producătorul prevede în documentaţia tehnică măsurile necesare pentru ca procesul de producţie să asigure conformitatea fructelor sau legumelor uscate (deshidratate) fabricate cu cerinţele prezentei Reglementări tehnice.
    84. Organismul de certificare este desemnat de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor, la propunerea autorităţii de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    85. Lista organismelor de certificare desemnate se publică de către Organismul Naţional de Asigurare a Conformităţii Produselor în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se actualizează, în caz de necesitate.
    86. Pentru fructele sau legumele uscate (deshidratate) originare  din alte ţări, la documentele prevăzute pentru iniţierea procedurii de evaluare a conformităţii, se prezintă suplimentar autorizaţia de import, emisă, în baza examinării condiţiilor de producere, depozitare etc., de autoritatea de reglementare în domeniul produselor alimentare.
    87. Conformitatea cu prevederile prezentei Reglementări tehnice poate fi asigurată şi prin standardele naţionale voluntare care transformă cerinţele esenţiale, stabilite în prezenta Reglementare tehnică în specificaţii tehnice, şi care sînt incluse în Lista standardelor conexe prezentei Reglementări tehnice. Producătorul, importatorul fructelor sau legumelor uscate (deshidratate), pentru a beneficia de prezumţia conformităţii, este în drept să indice în documentele de însoţire că proprietăţile acestor produse sînt conforme cu unul sau mai multe standarde de produs conexe prezentei Reglementări tehnice.
VI. DISPOZIŢII  FINALE
    88. Concomitent cu intrarea în vigoare a prezentei Reglementări tehnice, toate standardele naţionale ce reglementează produsele din domeniul vizat devin voluntare în utilizare.

    anexa nr.1

    anexa nr.2

    anexa nr.3

    anexa nr.4

    anexa nr.5