DPO1478/2008
ID intern unic:  326693
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1478
din  18.01.2008
privind conferirea “Ordinului Republicii”
domnului Gheorghe URSCHI
Publicat : 25.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 16-17     art Nr : 55

    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru succese remarcabile în activitatea de creaţie, merite deosebite în dezvoltarea genului satirico-umoristic şi contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale, domnului Gheorghe URSCHI, Artist Emerit, i se conferă “Ordinul Republicii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Vladimir VORONIN

    Nr. 1478-IV. Chişinău, 18 ianuarie 2008.