DPO1481/2008
ID intern unic:  326737
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1481
din  23.01.2008
privind conferirea de distincţii de stat
unui grup de colaboratori ai Serviciului de Protecţie şi Pază de Stat
Publicat : 29.01.2008 în Monitorul Oficial Nr. 18-20     art Nr : 60
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul asigurării securităţii statului, îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa II
    domnului Vasile ISAC        – locotenent-colonel;  
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului Florin GOREA     – maior
    domnului Ion GUŢU           – locotenent-colonel;  
Medalia “Meritul Militar”
    domnului Igor AGHENII     – plutonier adjutant
    domnului Ion MÎŢU            – plutonier major. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1481-IV. Chişinău, 23 ianuarie 2008.