DPO1486/2008
ID intern unic:  326763
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1486
din  26.01.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Anatolie DUBROVSCHI
Publicat : 01.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 21-24     art Nr : 67
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, activitate organizatorică şi obştească intensă şi înalt profesionalism, domnului Anatolie DUBROVSCHI, director al Complexului “Casa Presei”, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”. 


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                            Vladimir VORONIN

    Nr. 1486-IV. Chişinău, 26 ianuarie 2008.