DPO1496/2008
ID intern unic:  326852
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1496
din  31.01.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Alexandru BURIAN
Publicat : 08.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 28-29     art Nr : 84
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în domeniul ştiinţelor juridice, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-didactică prodigioasă, domnului Alexandru BURIAN, director al Institutului de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                 Vladimir VORONIN

    Nr. 1496-IV. Chişinău, 31 ianuarie 2008.