DPO1506/2008
ID intern unic:  326887
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1506
din  07.02.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
doamnei Rita ŢVIC
Publicat : 12.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 30-31     art Nr : 93
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al   Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în mass-media, contribuţie la dezvoltarea ziaristicii şi înaltă măiestrie profesională, doamnei Rita ŢVIC, director general al Agenţiei de Ştiri “Novosti-Moldova”, i se conferă “Ordinul de Onoare”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                     Vladimir VORONIN

    Nr. 1506-IV. Chişinău, 7 februarie 2008.