DPO1510/2008
ID intern unic:  326925
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1510
din  13.02.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Vasile BABUC
Publicat : 19.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 34-36     art Nr : 98
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru merite deosebite în dezvoltarea pomiculturii, contribuţie la pregătirea şi reciclarea specialiştilor din complexul agroindustrial şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Vasile BABUC, şef de catedră la Universitatea Agrară de Stat din Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Vladimir VORONIN

    Nr. 1510-IV. Chişinău, 13 februarie 2008.