HGO180/2008
ID intern unic:  326999
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 180
din  18.02.2008
cu privire la crearea Întreprinderii de stat
“Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”
Publicat : 22.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 37-39     art Nr : 228
    În vederea asigurării activităţii de cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic în domeniul tehnologiilor informaţionale prin cumularea potenţialului ştiinţific, tehnologic şi material ale organizaţiilor de drept public şi privat ce participă la dezvoltarea societăţii informaţionale, în temeiul articolului 2 din Legea cu privire la întreprinderea de stat nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr. 2, art. 9) Guvernul HOTĂRĂŞTE:
  1. Se acceptă propunerea Academiei de Ştiinţe a Moldovei privind crearea în sfera ştiinţei şi inovării a Întreprinderii de stat “Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” în baza Centrului Resurse şi Reţele Informaţionale din subordinea Academiei de Ştiinţe a Moldovei, cu sediul în mun. Chişinău, str. Academiei, nr. 5a.
    2. Atribuţiile de fondator al Întreprinderii de stat “Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale”, în numele Guvernului, vor fi exercitate de către Academia de Ştiinţe a Moldovei şi Ministerul Dezvoltării Informaţionale.
    3. Academia de Ştiinţe a Moldovei va aproba statutul Întreprinderii de stat “Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” şi, în comun cu Ministerul Dezvoltării Informaţionale:
    va întreprinde măsurile necesare privind înregistrarea întreprinderii conform legislaţiei în vigoare;
    va numi administratorul întreprinderii nominalizate, conform legislaţiei în vigoare.
    4. Transmiterea bunurilor materiale de la Centrul de Resurse şi Reţele Informaţionale către Întreprinderea de stat “Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale” se va efectua în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de transmitere a întreprinderilor de stat, organizaţiilor, instituţiilor, a subdiviziunilor lor, clădirilor, construcţiilor, mijloacelor fixe şi altor active, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 688 din 9 octombrie 1995 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr. 10, art. 45).

    PRIM-MINISTRU                                                                    Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul finanţelor                                                                    Mihail Pop
    Ministrul dezvoltării informaţionale                                          Vladimir Molojen
    Preşedintele Academiei de Ştiinţe a Moldovei                         Gheorghe Duca

    Nr. 180. Chişinău, 18 februarie 2008.