DPO1521/2008
ID intern unic:  327018
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1521
din  20.02.2008
privind conferirea de distincţii de stat domnilor
 Anatoli ŞEPELENCO şi Mihail PROSVIRIN
Publicat : 26.02.2008 în Monitorul Oficial Nr. 40-41     art Nr : 117
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru contribuţie la protecţia socială a veteranilor, merite în educarea tinerei generaţii şi activitate organizatorică şi obştească prodigioasă, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Anatoli ŞEPELENCO     – preşedinte al Consiliului Organizaţiei
                                              Veteranilor din raionul Glodeni;
Medalia “Meritul Civic”
    domnului
    Mihail PROSVIRIN      – vicepreşedinte al Consiliului Organizaţiei
                                             Veteranilor din municipiul Chişinău.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1521-IV. Chişinău, 20 februarie 2008.