DPO1534/2008
ID intern unic:  327096
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1534
din  28.02.2008
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 04.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 45-46     art Nr : 135
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător la Curtea de Apel Chişinău, următorii:
    IORDAN Iurie
    MINCIUNA Anatolie. 


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1534-IV. Chişinău, 28 februarie 2008.