DPO1536/2008
ID intern unic:  327098
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1536
din  28.02.2008
privind numirea domnului Ghenadie COMERZAN
în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni
Publicat : 04.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 45-46     art Nr : 137
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Domnul Ghenadie COMERZAN se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Briceni.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                       Vladimir VORONIN

    Nr. 1536-IV. Chişinău, 28 februarie 2008.