LPM278/2007
ID intern unic:  327126
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 278
din  14.12.2007
privind controlul tutunului
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 139     Data intrarii in vigoare : 07.03.2008
    MODIFICAT
   
LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15
   
LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152
    LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290
    LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35
    LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157
    LP308 -XVI din 25.12.08, MO237-240/31.12.08 art.900
    RMO78 din MO78-79 din 18.04.08, pag.10

    Titlul în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15

   
NOTĂ:
   
În titlul și în cuprinsul capitolului III, cuvintele „articole din tutun” se substituie cu cuvintele „produse din tutun” prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15


    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE
    Articolul 1. Obiectul şi scopul legii
    (1)  Prezenta lege reglementează activităţile de control al tutunului.
    (2) Controlul tutunului este un mecanism regulator instituit de stat ce urmăreşte reducerea daunelor pentru sănătate generate de consumul produselor din tutun şi al produselor conexe şi de expunerea la fumul de tutun.
    (3) Scopul prezentei legi este asigurarea de către stat a condiţiilor necesare pentru protejarea sănătăţii populaţiei de consecinţele consumului produselor din tutun și al produselor conexe şi de expunerea la fumul de tutun.
    [Art.1 în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    Articolul 2. Noţiuni principale
    În sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică:
    aditiv – o substanță, alta decît tutunul, care este adăugată unui produs din tutun, unui pachet unitar sau oricărui ambalaj exterior al acestuia;
    ambalaj exterior – orice formă de ambalaj utilizată pentru plasarea pe piață a produselor din tutun și a produselor conexe și care include un pachet unitar sau o grupare de pachete unitare. Foliile transparente nu sînt considerate ambalaj exterior;
    aromă – un aditiv care conferă miros şi/sau gust;
    aromă caracteristică – un miros sau un gust diferit de cel al tutunului care este perceptibil în mod clar, care este determinat de un aditiv sau de o combinaţie de aditivi, incluzînd neexhaustiv fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri, mentol sau vanilie, şi care este perceptibil înainte sau în timpul consumării produsului din tutun;
    avertisment de sănătate – orice avertisment privind efectele adverse asupra sănătății umane ale produsului sau alte consecințe nedorite ale consumului acestuia, inclusiv avertismentele sub formă de text, avertismentele de sănătate combinate, avertismentele generale și mesajele de informare, în conformitate cu prezenta lege;
    avertisment de sănătate combinat – avertisment de sănătate care constă din combinarea unui avertisment textual cu o fotografie sau altă ilustraţie corespunzătoare;
    bibliotecă electronică de avertismente de sănătate – fişier electronic elaborat şi furnizat de Ministerul Sănătăţii, aprobat de Guvern,  care conţine avertismentele de sănătate combinate ce trebuie imprimate pe pachetul unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat;
    cultivare a tutunului – ansamblu de procese tehnologice de creştere şi de plantare a răsadului de tutun, de îngrijire a plantelor în cîmp şi de recoltare a frunzelor;
    deșeuri de tutun – producție accesorie (însoțitoare)  obținută în procesul de prelucrare a tutunului și de fabricare a produselor din tutun: vîrfuri și tulpini ale plantelor de tutun, nervuri de tutun, bucăți de frunze de tutun și praf de tutun;
    emisii – substanțe care sînt eliberate atunci cînd un produs din tutun sau un produs conex este utilizat potrivit destinației sale, cum ar fi substanțele care se găsesc în fum sau substanțele eliberate în timpul procesului de utilizare a produselor din tutun care nu arde;
    fermentare a tutunului – ansamblu de procese tehnologice în urma cărora în foile de tutun se produc transformări biochimice şi fizice ce le îmbunătăţesc calitatea, proprietăţile fumative şi capacitatea de păstrare îndelungată;
    fumat – posesia sau controlul unui produs din tutun aprins sau produs conex, indiferent dacă fumul este inhalat sau expirat activ;
    fum de tutun – fumul de la  arderea unei ţigarete, a tutunului pentru narghilea sau a altui produs din tutun,  emis în mod obişnuit sau în combinaţie cu fumul expirat de fumător;
    industrie a tutunului – totalitatea agenților economici care produc, importă, exportă, depozitează și/sau comercializează tutun și/sau produse din tutun;
    ingredient – tutun, un aditiv, precum și orice substanță sau element prezent într-un produs din tutun sau produs conex finit, inclusiv hîrtia, filtrul, cerneala, capsulele și adezivii;
    loc de muncă – orice spaţiu închis sau semiînchis utilizat în  timpul serviciului sau muncii, indiferent de faptul este remunerată activitatea sau nu. Locurile de muncă includ nu numai acele locuri unde se realizează nemijlocit activitatea, ci şi toate locurile adiacente sau complementare utilizate în mod obişnuit de angajaţi în timpul activităţii, inclusiv coridoarele, lifturile, scările, antreurile, instalaţiile tehnice, bufetele, toaletele, saloanele, sălile de masă, încăperile exterioare, cum ar fi atelierele şi hangarele, precum şi vehiculele utilizate în scopuri de serviciu;
    mijloc de transport public – orice vehicul utilizat pentru transportul public de persoane, de regulă contra plată, inclusiv taximetrele;
    pachet unitar  – cel mai mic ambalaj individual al unui produs din tutun sau produs conex care este plasat pe piaţă;
    plasare pe piaţă – acţiune de a pune produsele la dispoziția consumatorilor prin vînzare sau prin oricare altă formă de transmitere;
    potenţial de dependenţă – potenţialul farmacologic al unei substanţe de a cauza dependenţă, o stare care afectează capacitatea unui individ de a-şi controla comportamentul, de regulă printr-un mecanism de recompensă sau de uşurare a simptomelor sevrajului sau ambele;
    prelucrare redraing a tutunului – proces tehnologic special de prelucrare hidrotermică a tutunului nefermentat, aplicat în complex cu alte operațiuni tehnologice de prelucrare industrială, în urma căruia în foile de tutun se produc transformări biochimice și fizice ce le îmbunătățesc calitatea, proprietățile fumative și capacitatea de păstrare îndelungată;
    produse conexe – produsele din plante pentru fumat și produsele care conţin nicotină, inclusiv țigaretele electronice;
    produse din plante pentru fumat – produse pe bază de plante, ierburi sau fructe, care nu conţin tutun şi care pot fi consumate prin intermediul unui proces de combustie;
    produse care conţin nicotină – orice produse care pot fi consumate prin inhalare, ingestie sau în alt mod, în care nicotina se adaugă la fabricare sau se autoadministrează de către utilizator înainte de consum sau în timpul consumului;
    produse din tutun – produse care pot fi consumate și care constau, chiar și parțial, din tutun, indiferent dacă este sau nu modificat genetic;
    produse din tutun care nu arde – produse din tutun care nu implică un proces de combustie, inclusiv tutunul pentru mestecat, tutunul pentru uz nazal şi tutunul pentru uz oral;
    produse din tutun pentru fumat
– produse din tutun altele decît produsele din tutun care nu arde;
    produs nou din tutun – produs din tutun care:
    a) nu se încadrează în niciuna dintre următoarele  categorii: țigarete, tutun de rulat, tutun de pipă, tutun pentru narghilea, trabuc, țigări de foi, tutun de mestecat, tutun pentru uz nazal, tutun pentru uz oral; și
    b) este plasat pe piață după 1 ianuarie 2016;
    promovare a produselor din tutun – acțiuni, altele decît cele de publicitate şi sponsorizare, care au drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea vînzărilor și sporirea consumului produselor din tutun;
    publicitate, promovare şi sponsorizare transfrontalieră a produselor din tutun – acțiuni de publicitate, promovare şi sponsorizare a produselor din tutun inițiate pe teritoriul Republicii Moldova și care pătrund sau pot pătrunde pe teritoriul altui stat, realizate prin intermediul internetului, al tehnologiilor radio sau al altor tehnologii de comunicare, fără a se limita la aceste mijloace, şi acțiuni de publicitate, promovare şi sponsorizare a produselor din tutun inițiate în afara teritoriului Republicii Moldova şi care pătrund sau pot pătrunde pe teritoriul Republicii Moldova;
    spaţii deschise – orice spaţii neacoperite şi/sau neseparate de pereţi sau în alt mod vizibil;
    spaţii închise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi care, cu excepţia spaţiilor pentru uşi, ferestre sau pasaje, sînt complet închise, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie;
    spaţii semideschise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi/sau pereţi care îngrădesc mai puţin de 50% din aria suprafeţei totale a spaţiului, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară şi indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie;
    spaţii semiînchise – orice spaţii care au tavan sau acoperiş şi/sau pereţi care îngrădesc nu mai puţin de 50%  din aria suprafeţei totale a spaţiului, indiferent dacă construcţia în cauză este permanentă sau temporară și indiferent de tipul de material utilizat pentru construcţie;
    spaţii publice – toate spaţiile accesibile publicului general și locurile de uz comun, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces;
    sponsorizare a produselor din tutun – orice formă de contribuţie la orice eveniment, activitate sau în favoarea unui individ, care are drept scop sau efect, direct ori indirect, stimularea vînzărilor și sporirea consumului produselor din tutun;
    tutun fermentat – produs stabil al fermentării sau al prelucrării redraing  a tutunului, care corespunde documentelor normativ-tehnice;
    tutun nefermentat – frunze de tutun supuse prelucrării postrecoltare;
    tutun de rulat – tutun care poate fi utilizat pentru confecţionarea ţigaretelor de către consumatori sau la punctele de vînzare cu amănuntul; 
    tutun pentru mestecat – produs din tutun care nu arde, destinat exclusiv pentru a fi mestecat;
    tutun pentru narghilea – produs din tutun care poate fi consumat prin intermediul unei narghilele. În sensul prezentei legi, tutunul pentru narghilea  se consideră produs din tutun pentru fumat;
    tutun pentru uz nazal – produs din tutun care nu arde, ce poate fi consumat pe cale nazală;
    tutun pentru uz oral – toate produsele din tutun pentru uz oral, cu excepția celor destinate a fi inhalate sau mestecate, realizate în întregime sau parțial din tutun, sub formă de pulbere sau particule ori în orice combinație a formelor respective, în special cele prezentate ca săculețe porționate sau săculețe poroase;
    ţigarete – rulouri de tutun care pot fi fumate ca atare, altele decît trabucurile şi ţigările de foi, şi rulouri de tutun care, prin simpla mînuire neindustrială, se introduc sau se înfăşoară în tuburi de hîrtie de țigarete;
    ţigaretă electronică  – produs care poate fi folosit pentru consumul de vapori ce conțin nicotină prin intermediul unui muștiuc sau orice componentă a acestui produs, inclusiv un cartuș, un rezervor și dispozitivul fără cartuș sau rezervor. Țigaretele electronice pot fi de unică folosință, pot fi reumplute prin intermediul unui flacon de reumplere ori rezervor sau pot fi reîncărcate cu cartușe de unică folosință;
    flacon de reumplere – recipient cu un lichid care conține nicotină și/sau alte substanțe nocive și care poate fi folosit pentru reumplerea unei țigarete electronice.
    [Art.2 în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
   
Articolul 21. Sfera de aplicare a legii
    (1) Toate produsele din tutun, inclusiv produsele noi din tutun, și produsele conexe plasate pe piaţă trebuie să corespundă prevederilor prezentei legi şi reglementărilor aprobate de Guvern pentru executarea prezentei legi.
    (2) Se interzice subvenţionarea directă şi indirectă, acordarea de alocaţii din fondurile publice sau stimularea de către stat în alt mod a activităţilor legate de cultivarea şi prelucrarea tutunului, fabricarea şi comercializarea produselor din tutun.
    [Art.21 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
Capitolul II
PRODUCEREA ŞI PRELUCRAREA
POSTRECOLTARE A TUTUNULUI
    Articolul 3. Producerea tutunului
    (1) Producerea tutunului constă în cultivarea şi prelucrarea lui postrecoltare în conformitate cu cerinţele tehnologice.
    (2) Tutunul este produs de persoane fizice şi juridice, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare, care deţin în proprietate ori au luat în arendă terenuri agricole şi dispun de mijloacele tehnice şi tehnologice necesare.
    (3) Tehnologia producerii răsadului de tutun, prelucrării frunzelor proaspăt recoltate şi a tutunului nefermentat se reglementează de documentele normativ-tehnice şi de standardele naţionale.
    Articolul 4. Prelucrarea postrecoltare a tutunului
    (1) Prelucrarea postrecoltare a tutunului constă în executarea proceselor de uscare, sortare, ambalare, în urma cărora se obţine tutun nefermentat ce corespunde prevederilor standardelor conexe aplicabile domeniului sau mostrelor-etalon prezentate de cumpărător.
    (2) Prelucrarea postrecoltare a tutunului este efectuată de către agenţii economici care dispun de utilajul şi de condiţiile tehnologice necesare.
    Articolul 5. Drepturile şi obligaţiile la cultivarea şi
                        prelucrarea postrecoltare a tutunului

    (1) Agenţii economici care se ocupă de cultivarea şi de prelucrarea postrecoltare a tutunului au dreptul:
    a) să cultive tutun şi să efectueze prelucrarea lui postrecoltare utilizînd terenuri şi utilaje proprii sau arendate;
    b) să comercializeze la preţuri contractuale răsadul, frunzele proaspăt recoltate şi tutunul nefermentat, ce corespund exigenţelor de calitate stipulate în contractele de vînzare-cumpărare;
    c) să apeleze la organele abilitate cu funcţii de expertiză;
    d) să beneficieze de ajutor din partea statului şi de facilităţi prevăzute de lege;
    e) la protecţie socială, inclusiv la pensionare pentru limită de vîrstă în condiţii avantajoase, precum şi la ocrotirea sănătăţii, în legătură cu condiţiile  nocive şi grele de muncă.
    (2) Agenţii economici care se ocupă de cultivarea şi prelucrarea postrecoltare a tutunului sînt obligaţi:
    a)  să menţină şi să îmbunătăţească fertilitatea solului;
    b)  să aplice tehnologii care nu au impact negativ asupra mediului;
    c)  să respecte regulile de protecţie a muncii şi tehnica securităţii;
    d)  să utilizeze pentru protecţia plantelor produse de uz fitosanitar şi fertilizanţi autorizaţi în Republica Moldova; 
   
e) să nu angajeze și să nu antreneze altfel la lucrările de cultivare, recoltare și prelucrare postrecoltare a tutunului femei gravide şi persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani.
    [Art.5 al.(2), lit.e) în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
Capitolul III
PRELUCRAREA INDUSTRIALĂ A TUTUNULUI.
FABRICAREA PRODUSELOR DE TUTUN
    Articolul 6. Prelucrarea industrială a tutunului
    (1) Prelucrarea industrială a tutunului include:
    a) prelucrarea industrială a tutunului nefermentat;
    b) prelucrarea postfermentare a tutunului.
    (2) Prelucrarea industrială a tutunului nefermentat cuprinde procesele de recepţionare a tutunului, de formare a unor loturi omogene, de condiţionare şi desfacere a frunzelor, de curăţare, amestecare, sortare generală, fermentare sau stripsare şi prelucrare redraing, de ambalare, maturizare şi păstrare a producţiei în conformitate cu documentele normativ-tehnice.
    (3) Prelucrarea postfermentare a tutunului constă în efectuarea în complex, de către întreprinderile de fabricare a produselor din tutun, iar pentru export, şi de către alte întreprinderi specializate, a proceselor şi operaţiunilor de pregătire a tutunului fermentat şi/sau a tutunului-strips pentru tăiere, de tăiere a acestuia şi de preparare a amestecurilor de tutun în conformitate cu normele tehnologice şi cu reţeta respectivă, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    [Art.6 al.(3) modificat prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    (4) Prelucrarea industrială şi cea postfermentare a tutunului se efectuează de către agenţii economici care dispun de specialişti în domeniu, de tehnologia şi utilajul tehnologic necesar, de aparate de măsurat şi de mijloace de control al calităţii produsului.
    Articolul 7. Fabricarea produselor din tutun
     (1) Fabricarea produselor din tutun reprezintă un complex de procese şi operaţiuni tehnologice, care include prepararea amestecului de tutun, fabricarea, ambalarea şi păstrarea produselor din tutun în conformitate cu documentele normativ-tehnice, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.
    [Art.7 al.(1) modificat prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    (2)
Produsele din tutun sînt fabricate de către agenţii economici care dispun de bază tehnico-materială cu complexul integral de procese tehnologice, de utilaj şi mijloace de control al calităţii producţiei finite, precum şi de personal şi specialişti cu o calificare corespunzătoare în domeniu.
    (3)
Produsele din tutun licenţiate sînt fabricate din amestecul de tutun importat de la agentul economic proprietar al mărcilor respective de produse din tutun în cazul cînd acesta nu permite prepararea amestecului în cauză la întreprinderile autohtone.
    Articolul 8. Calitatea și conformitatea tutunului
                        fermentat și ale produselor din tutun
    (1) Exigenţele de calitate şi conformitate pentru tutunul fermentat şi pentru produsele din tutun se stabilesc prin standardele conexe aplicabile domeniului, iar pentru cele livrate la export – şi prin contractele de vînzare-cumpărare sau conform mostrelor-etalon descrise.
    (2) Pentru tutunul fermentat și produsele din tutun livrate exclusiv la export, exigenţele de calitate se vor stabili în contractele de livrare în conformitate cu cerinţele în vigoare în ţara importatoare, cu cerințele cumpărătorului sau conform mostrelor-etalon descrise.
    (3) Calitatea şi conformitatea tutunului fermentat și ale produselor din tutun se vor confirma prin declaraţii sau certificate de conformitate eliberate în baza rapoartelor de încercări ale laboratoarelor acreditate în modul stabilit.
    [Art.8 în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    Articolul 9. Drepturile şi obligaţiile la prelucrarea
                       industrială a tutunului şi la fabricarea
                      
produselor din tutun
    (1) Agenţii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea produselor din tutun au dreptul:
    a) să desfăşoare, separat sau în complex, activitatea de prelucrare industrială a tutunului şi activitatea de fabricare a produselor din tutun;
    b) să deţină o singură licenţă în cazul practicării concomitente a activităţilor de import, de prelucrare industrială a tutunului, de fabricare şi de comercializare angro a produselor din tutun şi a tutunului fermentat;
    c) să-şi stabilească independent sortimentul, mărcile comerciale, volumul şi cantitatea producţiei, preţul şi piaţa de desfacere a tutunului fermentat, a tutunului-strips şi a produselor din tutun.
    (2) Agenţii economici care se ocupă de prelucrarea industrială a tutunului şi de fabricarea produselor din tutun sînt obligaţi:
    a) să folosească utilajul în conformitate cu cerinţele proceselor tehnologice;  
   
b) să respecte regulile de achiziționare și prelucrare industrială a tutunului, de ambalare, marcare și păstrare a tutunului fermentat, de fabricare, ambalare, etichetare și păstrare a produselor din tutun, stabilite de prezenta lege și de documentele normativ-tehnice aprobate de Guvern și, după caz, prin cerințele în vigoare în țările importatoare;
    [Art.9 al.(2), lit.b) în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
   
c) să dețină toate documentele care confirmă că ingredientele utilizate corespund cerințelor prezentei legi și documentelor normativ-tehnice;
    [Art.9  al.(2), lit.c) în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    d) să folosească la prepararea amestecurilor tutun de soiurile, sortimentul şi  calitatea prevăzute de reţetă;
    e) să fabrice producţie licenţiată în baza contractelor de licenţă;
 
   f) să nu angajeze și să nu antreneze altfel la lucrările de prelucrare industrială a tutunului și de fabricare a produselor din tutun femei gravide și persoane cu vîrsta de pînă la 18 ani.
    [Art.9 al.(2), lit.f) în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
Capitolul IV
INGREDIENTELE, EMISIILE ȘI RAPORTAREA
    Articolul 10. Reglementarea ingredientelor
    (1) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun cu aromă caracteristică. Nu se interzice utilizarea aditivilor care sînt esențiali pentru fabricarea produselor din tutun, cu condiția ca aditivii respectivi să nu imprime produsului o aromă caracteristică și să nu crească în mod semnificativ sau măsurabil toxicitatea, potențialul de dependență sau proprietățile cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere ale produsului din tutun.
    (2) Guvernul stabilește normele de aplicare a prezentului articol.
    (3) Se interzice plasarea pe piaţă a produselor din tutun care conţin:
    a) vitamine sau alţi aditivi care creează impresia că un produs din tutun are un efect benefic asupra sănătăţii sau prezintă riscuri mai mici pentru sănătate;
    b) cafeină, taurină sau alţi aditivi şi compuşi stimulanţi care sînt asociaţi cu energia şi vitalitatea;
    c) aditivi cu proprietăţi colorante pentru emisii;
    d) aditivi care contribuie la toxicitate sau la potenţialul de dependenţă şi care au  proprietăţi cancerigene, mutagene sau toxice pentru reproducere în formă nearsă;
    e) în cazul produselor din tutun pentru fumat, aditivi care facilitează inhalarea sau absorbţia nicotinei.
    (4) Se interzice plasarea  pe piaţă a produselor din tutun care conţin arome în oricare dintre componentele lor, cum ar fi filtrele, hîrtiile, ambalajele, capsulele, sau a căror orice caracteristică tehnică permite modificarea mirosului sau a gustului produselor din tutun respective ori modificarea intensităţii arderii.
   
NOTĂ: Art.10 al.(4) intră în vigoare 01.01.18 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    (5) Prevederile alin. (1) se aplică categoriilor de produse din tutun cu o aromă caracteristică de mentol de la 20 mai 2020.
    (6) Produsele din tutun altele decît țigaretele și tutunul de rulat sînt exceptate de la interdicțiile menționate la alin. (1) și (4).
    (7) Plasarea pe piață a produselor din tutun care contravin prevederilor prezentului articol se sancționează conform legislației în vigoare.
    Articolul 11. Nivelurile emisiilor de gudron, nicotină
                          și monoxid de carbon
    (1)  Nivelurile emisiilor ţigaretelor plasate pe piaţă nu pot fi mai mari de:
    a) 10 mg de gudron per ţigaretă;
    b) 1 mg de nicotină per ţigaretă;
    c) 10 mg de monoxid de carbon per ţigaretă.
    (2) Pînă la 1 ianuarie 2020, pentru țigaretele fără filtru se admit următoarele niveluri ale emisiilor:
    a) 13 mg de gudron per țigaretă;
    b) 1,1 mg de nicotină per țigaretă;
    c) 14 mg de monoxid de carbon per țigaretă.
    (3) Emisiile de gudron, nicotină și monoxid de carbon ale țigaretelor se măsoară pe baza standardului ISO 4387 pentru gudron, a standardului ISO 10315 pentru nicotină și a standardului ISO 8454 pentru monoxid de carbon. Exactitatea măsurătorilor referitoare la gudron, nicotină și monoxid de carbon se stabilește în conformitate cu standardul ISO 8243.
    (4) Ministerul Sănătăţii este în drept să verifice, prin intermediul Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, corespunderea nivelurilor de emisii cu actele normative în vigoare.
    (5) Determinarea nivelurilor emisiilor de gudron, nicotină şi monoxid de carbon prevăzute la alin. (1), în corespundere cu actele normative în vigoare, se realizează în laboratoarele naţionale de încercări, acreditate conform legislaţiei, în alte laboratoare, inclusiv din afara ţării, acreditate la nivel național sau regional/internațional.
    Articolul 12. Raportarea informaţiei privind
                         produsele din tutun
    (1) Centrul Naţional de Sănătate Publică este instituţia responsabilă de colectarea, analiza şi difuzarea informaţiei referitoare la tutun, produsele din tutun, ingrediente şi emisii.
    (2) Agenţii economici care produc şi/sau importă produse din tutun sînt obligaţi să prezinte Centrului Naţional de Sănătate Publică, anterior plasării pe piaţă a produselor noi din tutun sau a produselor cu compoziția modificată, următoarea informaţie:
    a)  lista şi cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor din tutun, pentru toate mărcile şi tipurile de produs, precum şi nivelurile emisiilor. Lista este însoţită de o explicaţie care cuprinde motivele pentru care aceste ingrediente au fost incluse în respectivele produse din tutun, cu indicarea funcţiei şi categoriei ingredientului. Lista este întocmită în ordinea descrescătoare a greutăţii fiecărui ingredient inclus în produs;
    b) datele toxicologice, cunoscute producătorului sau importatorului, referitoare la ingredientele utilizate, care ard sau nu ard, cu menţiunea privitor la efectul lor asupra sănătăţii şi cu specificarea efectelor de generare a potențialului de dependență.
    (3) Agenţii economici care produc şi/sau importă tutun și/sau produse din tutun sînt obligaţi să prezinte Centrului Naţional de Sănătate Publică, pînă la data de 31 mai, următoarea informaţie ce se referă la activitatea din anul precedent:
    a) cantităţile de tutun, materie primă și tutun fermentat, utilizate la fabricarea produselor din tutun şi originea acestuia;
    b) rezultatele testării emisiilor produselor din tutun fabricate și/sau plasate pe piaţă;
    c) informația despre activitățile de sponsorizare și filantropie, inclusiv cheltuielile realizate pentru aceste activități.
    (4) Agenţii economici sînt responsabili de acuratețea şi plenitudinea informaţiilor prezentate, sub sancţiunea prevăzută la art. 181.
     (5) Guvernul stabilește cerinţele şi procedura privind prezentarea informaţiei de la alin. (2) și (3).
    Articolul 13. Informarea publicului
    (1) Centrul Naţional de Sănătate Publică plasează şi actualizează sistematic pe pagina web oficială proprie informaţia privitor la produsele din tutun raportată conform art. 12, totodată asigurînd protecţia informaţiei care constituie secret comercial şi evitînd prezentarea informaţiei care poate induce în eroare.
    (2) În scopul informării publicului, Centrul Naţional de Sănătate Publică asigură difuzarea prin intermediul paginii sale web oficiale a datelor, cu excepția informației confidențiale referitoare la rețete și la formulele specifice de produs, menționată de producător drept secret comercial, referitoare la:
    a) nivelurile emisiilor, specificate la art. 11 alin. (1) și (2), pentru mărcile și tipurile de produse din tutun  plasate pe piaţă;
    b) rezultatele determinării nivelurilor de emisii ale produselor din tutun plasate pe piaţa internă a Republicii Moldova, denumirea şi adresa laboratorului care a efectuat testarea;
    c) informaţia prevăzută la art. 12 alin. (2) şi (3).
    (3) Informaţiile cu privire la ingredientele utilizate, la nivelurile emisiilor, precum și datele toxicologice referitoare la ingredientele utilizate nu se consideră confidenţiale şi sînt accesibile publicului.
    [Capitolul IV în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    [Capitolul IV modificat prin LP22 din 01.03.12, MO92/15.05.12 art.290]
    Capitolul IV1
AMBALAREA ŞI ETICHETAREA PRODUSELOR
DIN TUTUN
    Articolul 14. Cerinţe generale
    (1) Pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun, autohtone sau de import, plasate pe piață sînt imprimate avertismente de sănătate. Textele sînt imprimate în limba de stat.
    (2) Avertismentele de sănătate trebuie să ocupe întreaga suprafaţă rezervată lor şi nu pot fi comentate, parafrazate sau însoţite de alte texte sau imagini.
    (3) Avertismentele de sănătate sînt imprimate astfel încît să fie clare şi să asigure vizibilitatea şi integritatea lor grafică. Imprimarea avertismentelor de sănătate trebuie făcută astfel încît acestea să nu poată fi detaşate, şterse şi nici ascunse, acoperite sau întrerupte de alte inscripţii sau imagini, inclusiv marcaje de preţ, marcaje de trasabilitate, marcaje de urmărire/monitorizare a locaţiei şi statutului proprietăţii produselor în tranzit, sau să nu îşi piardă coerenţa în urma deschiderii pachetului unitar. Avertismentele de sănătate sînt tipărite cu vopsea care nu se șterge și cu litere minuscule, cu excepția primei litere a primului cuvînt al textului.
    (4) Se interzice imprimarea  avertismentelor de sănătate pe timbrele de acciz.
    (5) Utilizarea de către producători și vînzătorii cu amănuntul ai produselor din tutun a ambalajelor, pungilor, învelitorilor, cutiilor, a oricărui alt obiect sau lipirea timbrelor de acciz într-un mod care ascunde, total sau parţial, ori întrerupe avertismentele de sănătate sau elementele componente ale acestora este interzisă.
    (6) Dimensiunile avertismentelor de sănătate se calculează în raport cu suprafaţa pe care se aplică atunci cînd pachetul este închis.
    (7) Cerințele privind aranjarea, prezentarea avertismentelor de sănătate, a altor informații ce trebuie să apară pe pachetul unitar și pe ambalajul exterior, conform prevederilor prezentului articol și ale art. 15, 16 și 172, se stabilesc de către Guvern.
   
NOTĂ: Art.14 intră în vigoare 01.01.18 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    Articolul 15. Etichetarea produselor din tutun
                          pentru fumat
    (1) Pe fiecare pachet unitar și pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat se imprimă avertismente de sănătate.
    (2) Avertismentele de sănătate se încadrează într-un chenar negru cu lățimea de 1 mm care este inclus în interiorul suprafeței rezervate pentru avertismente.
    (3) Avertismentele de sănătate includ avertismentul general „Fumatul ucide. Renunță acum!” și mesajul de informare „Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe ce cauzează cancer”. Acestea trebuie:
    a) să fie imprimate pe fețele laterale ale pachetului unitar și ale ambalajului exterior, în partea de jos. Avertismentul general „Fumatul ucide. Renunță acum!” este imprimat pe una dintre fețele laterale ale pachetului unitar și ale ambalajului exterior, iar mesajul de informare „Fumul de tutun conține peste 70 de substanțe ce cauzează cancer” – pe cealaltă față laterală a pachetului unitar și a ambalajului exterior. În cazul tutunului de rulat, acesta din urmă se imprimă pe suprafața care devine vizibilă la deschiderea pachetului;
    b) să acopere 30% din suprafețele pe care sînt imprimate;
    c) să fie imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafața maximală din spațiul rezervat textului.
    (4)  Avertismentele de sănătate combinate sînt compuse dintr-un avertisment textual menționat la alin. (5) și o imagine color corespunzătoare, specificată în biblioteca electronică de avertismente de sănătate, și trebuie:
    a) să cuprindă numărul de telefon, adresa de e-mail și/sau a paginii web oficiale a instituției publice care va informa consumatorii despre programele disponibile de susținere a persoanelor care doresc să renunțe la fumat;
    b) să acopere 65% din aria externă a feţei anterioare şi a celei posterioare ale pachetului unitar și ale oricărui ambalaj exterior pe care sînt imprimate;
    c) să expună acelaşi conținut pe faţa anterioară şi pe fața posterioară ale pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior;
    d) să fie plasate în partea de sus a feţei anterioare şi în partea de jos a feței posterioare ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior şi pe aceeași linie de orientare cu alte informaţii care apar pe ambalaj;
    e) să fie imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, în cazul avertismentului textual, și cu caractere aldine albe, de tip Helvetica, în cazul informaţiei prevăzute la lit. a), care se imprimă în partea de jos a imaginii și poate acoperi cel mult 30% din suprafaţa acesteia;
    f) să se împartă în doua seturi, a cîte 7, care se schimbă prin rotaţie anual, şi să apară pe un număr egal de pachete unitare cu produse din tutun pentru fumat de fiecare marcă plasate pe piaţă în decurs de un an de către un singur agent economic.
    (5) Avertismentele textuale sînt următoarele:
    1) Fumatul cauzează 9 din 10 cancere pulmonare;
    2) Fumatul cauzează cancere bucale şi ale gîtului;
    3) Fumatul dăunează plămînilor;
    4) Fumatul cauzează atacuri de inimă;
    5) Fumatul cauzează accidente vasculare cerebrale şi infirmitate;
    6) Fumatul blochează arterele;
    7) Fumatul creşte riscul de orbire;
    8) Fumatul dăunează dinţilor şi gingiilor;
    9) Fumatul poate ucide copilul nenăscut;
    10) Fumul ce îl emiteţi dăunează copiilor, familiei şi prietenilor;
    11) Copiii fumătorilor sînt mai predispuşi să înceapă să fumeze;
    12)  Renunţaţi la fumat și rămîneţi în viaţă pentru cei dragi;
    13)  Fumatul reduce fertilitatea;
    14) Fumatul creşte riscul de impotenţă.
   
NOTĂ: Art.15 intră în vigoare 01.01.18 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    Articolul 16. Etichetarea produselor din tutun
                         pentru fumat, altele decît ţigaretele,
                         tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea
    (1) Produsele din tutun pentru fumat, altele decît ţigaretele, tutunul  de rulat și tutunul pentru narghilea, se exceptează de la  obligațiile de a purta mesajul de informare prevăzut la art. 15 alin. (3) și avertismentele de sănătate combinate prevăzute la art. 15 alin. (4).
    (2)  Pe fiecare pachet unitar şi pe orice ambalaj exterior al produselor din tutun pentru fumat, altele decît ţigaretele, tutunul de rulat și tutunul pentru narghilea, se imprimă avertismentul general „Fumatul ucide. Renunță acum!”, însoțit de informaţia prevăzută la art. 15 alin. (4) lit. a), şi unul dintre avertismentele textuale prevăzute la art. 15 alin. (5).
    (3)  Avertismentul general se imprimă pe suprafaţa cea mai vizibilă a pachetului unitar şi pe orice ambalaj exterior şi trebuie să acopere cel puţin 30% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar şi a ambalajului exterior.
    (4) Avertismentul textual se imprimă pe suprafaţa următoare în ordinea vizibilității a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior şi trebuie să ocupe cel puţin 40% din suprafaţa relevantă a pachetului unitar şi a ambalajului exterior.
    (5)  Avertismentele textuale se schimbă anual. Fiecare dintre aceste avertismente trebuie să apară pe un număr egal de pachete unitare cu astfel de produse de fiecare marcă.
    (6) Avertismentul general şi avertismentele textuale trebuie să fie:
    a) imprimate cu caractere aldine negre, de tip Helvetica, pe fond alb, dimensiunea caracterelor ocupînd suprafaţa maximală din aria repartizată textului;
    b) amplasate centrat pe suprafaţa repartizată, iar pe pachetele unitare și ambalajele exterioare care au părți laterale se dispun în paralel cu marginea laterală a pachetului unitar şi a ambalajului exterior;
    c) încadrate într-un chenar negru cu lățimea de cel puţin 3 mm şi de cel mult 4 mm, care apare în exteriorul suprafeţei rezervate pentru avertismente.
   
NOTĂ: Art.16 intră în vigoare 01.01.18 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    Articolul 17. Biblioteca electronică de avertismente
                         de sănătate
    (1) Ministerul Sănătăţii creează şi întreţine o bibliotecă electronică de avertismente de sănătate, accesibilă publicului, care conţine avertismentele de sănătate combinate prevăzute  de prezenta lege. 
    (2) Ministerul Sănătăţii furnizează gratuit avertismente de sănătate în format electronic.
    Articolul 171. Prezentarea produselor din tutun
    (1) Etichetarea şi prezentarea pachetelor unitare, a ambalajelor exterioare şi a produselor din tutun nu trebuie să includă elemente sau caracteristici care: 
    a) promovează produsul din tutun prin mijloace false, înşelătoare sau care pot crea impresii eronate despre caracteristicile, efectele asupra sănătăţii, riscurile și emisiile acestuia sau creează similitudini cu denumirile anatomice ale părților corpului uman;
    b) sugerează că un anumit produs din tutun este mai puţin dăunător decît altele, inclusiv utilizînd calificative precum light, medium, ultra, extra și altele asemenea, ori că un produs din tutun are efecte vitalizante, energizante, vindecătoare, de întinerire, naturale, organice, alte efecte benefice asupra sănătății  sau modului de viață;
    c) se referă la miros, gust, prezenţa sau absenţa aromelor sau a altor aditivi;
    d) creează asocieri cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucăriile.
    (2) Elementele şi caracteristicile interzise menţionate la alin. (1) includ, dar nu se limitează la texte, simboluri, denumiri, mărci comerciale, expresii figurative sau de alt gen, culori care induc în eroare, inserţiuni sau alte materiale adiţionale, precum etichete adezive, autocolante, materiale inserate fixate, straturi care se raclează şi învelitori, sau se referă la forma produsului din tutun.
    (3) Se interzice specificarea cantităţii de substanţe nocive pe sau în interiorul pachetelor  unitare sau nemijlocit pe produsele din tutun, inclusiv ca parte a mărcii comerciale.
    (4) Se interzice prezentarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse sub formă de pachete unitare sau care face asociere cu produsele din tutun.
    (5) La confecţionarea pachetelor unitare nu se utilizează tehnologii speciale şi pe pachetele unitare nu se imprimă elemente ce pot modifica aspectul pachetului unitar sau distrage atenţia consumatorului. Acestea din urmă includ, dar nu se limitează la:
    a) cerneluri care se activează la căldură şi/sau devin fluorescente în anumite tipuri de lumină;
    b) cerneluri sau ornamente care apar gradual în timp;
    c) aplicaţii care se elimină sau se răzuiesc pentru a pune în evidenţă imagini sau texte;
    d) aplicaţii reliefate, cu excepția mărcii comerciale.
   
NOTĂ: Art.171 intră în vigoare 01.01.18 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    Articolul 172. Trasabilitatea
    (1) Toate pachetele unitare de produse din tutun:
    a) se marchează, prin metoda şi în locul stabilit de producător, prin indicarea numărului de serie al lotului sau a echivalentului acestuia, astfel asigurîndu-se posibilitatea identificării locului şi a datei fabricării;
    b) se marchează, prin metoda şi în locul stabilit de producător, cu menţiunea „Destinat comercializării pe teritoriul ...”, cu specificarea denumirii țării pe teritoriul căreia urmează a fi comercializat produsul din tutun. Pentru produsele din tutun comercializate pe teritoriul Republicii Moldova, pe pachetul unitar se va aplica mențiunea „Destinat comercializării pe teritoriul Republicii Moldova”.
    (2) Informaţia menţionată la alin. (1) trebuie să fie accesibilă consumatorilor şi organelor de control în scopul identificării produselor din tutun şi monitorizării circulaţiei lor.
   
NOTĂ: Art.172 intră în vigoare 01.01.18 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    Articolul 173. Publicitatea şi promovarea prin
                          sponsorizare a produselor din tutun
    (1) Se interzice orice formă, directă sau indirectă, de publicitate în favoarea produselor din tutun, inclusiv publicitatea la radio şi televiziune, în presa scrisă, în serviciile cinematografice și video, prin internet, cu utilizarea reţelelor telefonice, telegrafice, ceea ce include, dar nu se reduce la publicitatea exterioară şi cea din interiorul spațiilor publice închise şi semiînchise, în special publicitatea în exteriorul şi interiorul locurilor de vînzare angro şi cu amănuntul a produselor din tutun şi publicitatea în localurile în care se prestează servicii, publicitatea în sau pe mijloacele de transport şi prin intermediul trimiterilor poştale, precum şi publicitatea pe accesoriile pentru fumat.
    (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) folosirea de imagine a mărcii comerciale și a logotipului plasată în interiorul sediului principal al agentului economic care produce, importă sau comercializează angro produse din tutun, precum și materialele promoţionale destinate exclusiv pentru a fi distribuite producătorilor, importatorilor şi vînzătorilor de tutun şi de produse din tutun.
    (3) Se interzice orice activitate care induce în eroare sau creează o impresie eronată despre caracteristicile produselor din tutun şi despre impactul acestora asupra sănătăţii.
    (4) Se interzice promovarea produselor din tutun, inclusiv prin sponsorizare sau susţinere în alt mod a unor acţiuni sau iniţiative publice sau comerciale.
    (5) Se interzice agenților economici din industria tutunului inițierea sau participarea la acțiuni de sponsorizare sau acțiuni filantropice în urma cărora numele agentului economic, marca comercială a produsului din tutun, oricare alte referințe la mărcile produselor din tutun pot deveni vizibile sau altă informație despre relația acestuia cu evenimentul devine publicitară. 
    (6) Se interzice publicitatea și promovarea produselor din tutun, precum și sponsorizarea manifestărilor şi activităţilor legate de produsele din tutun, inițiate pe teritoriul Republicii Moldova și care au efect transfrontalier.
    (7) Se interzice utilizarea mărcilor comerciale ale produselor din tutun la promovarea altor produse sau servicii, precum şi a mărcilor comerciale ale altor produse sau servicii la promovarea produselor din tutun.
    (8) Se interzice utilizarea accesoriilor pentru fumat (scrumiere, brichete) în scopul promovării directe sau indirecte a produselor din tutun.
    (9) Se interzice oferirea gratuită a produselor din tutun.
    (10) Controlul respectării prevederilor prezentului articol se efectuează de către Consiliul Concurenţei, Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice şi Serviciul Fiscal de Stat în limita competenţelor stabilite de legislaţia în vigoare.
    NOTĂ: Art.173 intră în vigoare 01.01.16 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    [Capitolul IV1 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
Capitolul IV2
PLASAREA PE PIAŢĂ A PRODUSELOR
DIN TUTUN ȘI A PRODUSELOR CONEXE
    Articolul 174. Notificarea privind produsele din tutun
                           și produsele conexe
    (1)  Producătorii şi importatorii de produse din tutun și/sau de produse conexe notifică Centrul Naţional de Sănătate Publică despre orice produs nou din tutun, produs din tutun cu compoziţia modificată sau produs conex pe care intenţionează să îl plaseze pe piaţă.
    (2)  Notificarea se transmite în format electronic cu 90 de zile înainte de plasarea pe piaţă a produsului şi este însoţită de:
    a) descrierea detaliată a produsului;
    b) informaţia privind ingredientele şi emisiile, prevăzută la art. 12;
    c) studiile ştiinţifice disponibile privind toxicitatea, potenţialul de dependenţă şi atractivitatea produsului, în special referitor la ingrediente şi emisii;
    d) studiile disponibile şi cercetările de piaţă privind preferinţele diferitor grupuri de consumatori, inclusiv persoanele tinere.
    Articolul 175. Cerințele privind produsele conexe
    (1) Produsele care conţin nicotină, inclusiv ţigaretele electronice şi flacoanele de reumplere, care nu fac obiectul reglementării în domeniul farmaceutic şi al medicamentului, pot fi plasate pe piaţă cu următoarele condiţii:
    a) cantitatea de nicotină nu depăşeşte 2 mg pentru o unitate;
    b) cantitatea de nicotină care se conţine în lichidul din ţigaretele electronice şi din flacoanele de reumplere nu depăşeşte 20 mg pentru 1 ml;
    c) volumul maxim al cartuşelor şi al rezervoarelor ţigaretelor electronice de unică folosinţă sau al cartuşelor de unică folosinţă nu depăşeşte 2 ml;
    d) volumul maxim al flacoanelor de reumplere nu depăşeşte 10 ml;
    e) nu conţin aditivii menţionaţi la art. 10 alin. (3).
    (2) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor specificate la alin. (1) trebuie să conţină următorul avertisment de sănătate: „Acest produs conţine nicotină. Nicotina generează un grad sporit de dependenţă”.
    (3) Avertismentul de sănătate prevăzut la alin. (2) trebuie:
    a) să corespundă cerinţelor menţionate la art. 16  alin. (6);
    b) să fie imprimat pe cele două suprafeţe mai mari ale pachetului unitar și ale oricărui ambalaj exterior;
    c) să acopere cel puțin 30% din aria externă a suprafeţei corespunzătoare a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior.
    (4) Fiecare pachet unitar şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat poartă următorul avertisment de sănătate: „Fumatul acestui produs dăunează sănătăţii dumneavoastră”.
    (5) Avertismentul de sănătate prevăzut la alin. (4) trebuie:
    a)  să corespundă cerinţelor menţionate la art. 16 alin. (6);
    b)  să fie imprimat pe cele două suprafeţe mai mari ale pachetului unitar şi ale oricărui ambalaj exterior;
    c) să acopere 30% din aria externă a suprafeţei corespunzătoare a pachetului unitar şi a oricărui ambalaj exterior.
    (6) Pachetele unitare şi orice ambalaj exterior al produselor din plante pentru fumat nu includ niciunul dintre  elementele sau caracteristicile de la art. 171 alin. (1).
    NOTĂ: Art.175 intră în vigoare 01.01.18 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    Articolul 176. Comercializarea produselor din tutun
                           şi a produselor conexe
    (1) Se interzice plasarea pe piață a produselor din tutun care nu arde, inclusiv a tutunului pentru uz oral, a tutunului pentru mestecat și a tutunului pentru uz nazal.
    (2) Regulile de plasare pe piață a produselor din tutun pentru fumat și produselor conexe se stabilesc de către Guvern.
    Articolul 177. Prevenirea accesului minorilor
                           la produsele din tutun şi la produsele
                           conexe
    (1) Se interzice comercializarea produselor din tutun şi a produselor conexe:
    a) persoanelor şi de către persoanele cu vîrsta de pînă la 18 ani;
    b) prin reţeaua de comerţ ambulant, la tarabe sau tejghele improvizate, prin automate comerciale;
    c) prin internet;
    d) fără documente  justificative, eliberate de producători sau importatori, care să demonstreze provenienţa şi să asigure trasabilitatea produselor din tutun şi a produselor conexe;
    e) în alt ambalaj decît cel original al producătorului sau cu ambalajul deteriorat;
    f) în pachete unitare care conţin mai puţin de 20 de țigarete, din pachete unitare deschise sau la bucată;
    g) în pachete de stil „ruj de buze” sau în pachete care fac asociere cu produsele alimentare sau cosmetice ori cu jucării.
    (2) Se interzice comercializarea produselor alimentare, a jucăriilor şi a altor produse care fac asociere cu produsele din tutun.
    (3) Unităţile ce comercializează cu amănuntul produse din tutun şi produse conexe sînt obligate să afişeze la un loc vizibil informaţia privind interzicerea vînzării produselor din tutun şi a produselor conexe persoanelor cu vîrsta de pînă la 18 ani şi informaţia privind cuantumul amenzii aplicate pentru nerespectarea acestei interdicții.
    (4) Pentru a se asigura că persoana care cumpără produse din tutun şi produse conexe a atins vîrsta de 18 ani, vînzătorii sînt obligaţi să solicite de la cumpărător prezentarea actului de identitate sau a unui alt act oficial cu fotografia persoanei, care să ateste vîrsta acesteia. În cazul în care cumpărătorul refuză să prezinte actul de identitate, vînzătorul nu are dreptul să-i vîndă produse din tutun şi produse conexe.
    (5) Se interzice expunerea vizibilă a produselor din tutun şi a produselor conexe în spaţiile comerciale accesibile publicului. Lista produselor din tutun şi a produselor conexe disponibile pentru comercializare, cu indicarea preţurilor acestora, imprimată pe hîrtie albă cu caractere negre, se prezintă de către vînzător la solicitarea cumpărătorilor adulţi. Prevederile prezentului alineat se aplică de la 20 mai 2020.
    (6) Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce  comercializează produse din tutun  și produse conexe trebuie să fie amplasate  la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de  învăţămînt şi instituţiile medico-sanitare.
    [Capitolul IV2 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15]
Capitolul IV3
PROTECŢIA ÎMPOTRIVA EXPUNERII
LA FUMUL DE TUTUN

    Articolul 178. Protecţia împotriva expunerii la fumul
                           de tutun
    (1) Se interzice fumatul:
    a) în toate spaţiile publice închise şi semiînchise, inclusiv în locurile  de uz comun, la locurile de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces;
    b) în toate spaţiile publice deschise administrate de instituţiile medico-sanitare, instituțiile de învăţămînt, autorităţile publice centrale şi locale, inclusiv pe teritoriile aferente;
    c) în raza de 10 m de la intrarea în spaţiile publice închise, inclusiv în locurile de uz comun, și la locurile de muncă, de la ferestrele care se deschid şi de la locurile/instalaţiile de captare a aerului pentru spaţiile publice închise şi pentru locurile de muncă;
    d) în parcurile de distracţii şi pe terenurile de joacă pentru copii;
    e) pe stadioane, arene, în pieţe şi alte spaţii publice deschise pe durata evenimentelor publice distractive sau de alt gen;
    f) sub acoperișul staţiilor de transport public;
    g) în mijloacele de transport public şi în mijloacele de transport private în care se află minori.
    (2) Angajatorii, proprietarii sau managerii spațiilor publice, ai locurilor de muncă, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, pot amenaja locuri speciale pentru fumat în spații deschise sau semideschise, amplasate astfel încît să nu permită pătrunderea fumului în spații publice închise sau semiînchise și la locurile de muncă.
   
NOTĂ: Art.178 intră în vigoare 31.05.16 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    Articolul 179. Obligaţiile persoanelor responsabile
    (1) Angajatorii, autorităţile publice centrale şi locale aplică interdicţia fumatului pentru tot spaţiul administrat, cu afişarea avertismentului: „În această clădire/instituție/unitate fumatul este complet interzis”.
    (2) Proprietarii sau managerii spaţiilor publice, ai locurilor de muncă, ai mijloacelor de transport public, indiferent de tipul de proprietate și modul de acces, în care fumatul este interzis au obligaţia:
    a) să afişeze la intrare, în cel mai vizibil loc, în încăperi/spaţii/mijloacele de transport public semnul unic de interzicere a fumatului conform standardului ISO 7010:2011 – o ţigaretă aprinsă într-un cerc roşu, barată de o linie roşie transversală –, care poate fi însoţit de avertismentul „Fumatul este interzis. Fumatul în încăperi/spații/transportul public contravine legii”;
   
NOTĂ: Art.179 al.(2), lit.a) intră în vigoare 31.05.16 prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15
    b) să avertizeze persoanele care fumează în locuri interzise despre interdicţia fumatului, iar în cazul neconformării acestora interdicţiei, să anunţe poliţia.
    [Capitolul IV3 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15]
Capitolul IV4
ASIGURAREA EFICIENŢEI POLITICILOR  PUBLICE
DE CONTROL AL TUTUNULUI
    Articolul 1710. Interzicerea parteneriatului cu
                             industria tutunului şi a sprijinului
                             industriei tutunului
    (1) Se interzice autorităţilor publice centrale şi locale să participe la, să susţină sau să accepte:
    a) parteneriate cu industria tutunului, inclusiv iniţiativele sau activităţile industriei tutunului care implică responsabilitate socială sau care pot fi descrise ori percepute ca social responsabile;
    b) acorduri cu caracter neobligatoriu sau neexecutoriu, memorandumuri de înţelegere sau  înţelegeri voluntare în locul măsurilor legale de control al tutunului;
    c) contribuţii financiare sau de altă natură, directe sau indirecte, din partea industriei tutunului ori implicarea acesteia în orice mod în iniţiative, campanii sau programe, direct sau indirect legate de controlul tutunului sau de sănătatea publică şi care cuprind, dar nu se limitează la programe de acces şi educaţie a tinerilor, campanii de educaţie a publicului şi altele asemenea;
    d) propuneri, proiecte sau oferte de asistenţă din partea industriei tutunului pentru elaborarea sau implementarea politicilor publice de control al tutunului. 
     (2) Prevederile prezentului articol nu se aplică Serviciului Vamal al Republicii Moldova, precum și altor autorități publice centrale în cazul acțiunilor cu interes major ale statului.
    Articolul 1711. Interzicerea contribuţiilor voluntare
                             din partea industriei tutunului
    (1)  Se interzice oferirea de către reprezentanţii industriei tutunului şi acceptarea de către autorităţile publice centrale şi locale, alte structuri cu sau fără statut de persoană juridică care îndeplinesc funcţii publice în ramura legislativă, executivă sau judecătorească a contribuţiilor voluntare, financiare sau de altă natură, cu excepţia cazurilor în care aceste contribuţii rezultă din prevederile legale.
    (2)  Se interzice oferirea de către reprezentanţii industriei tutunului a contribuţiilor financiare sau de altă natură, inclusiv a cadourilor, pentru funcţionarii publici şi persoanele cu funcţie de demnitate publică, precum și pentru membrii familiilor acestora, şi solicitarea sau acceptarea de către funcţionarii publici şi persoanele cu funcţie de demnitate publică, precum şi de către membrii familiilor acestora, a unor astfel de contribuţii.
    (3)  Se interzice oferirea de orice contribuţii din partea reprezentanţilor industriei tutunului către persoane, organizaţii, comunităţi sau alte entităţi cu scopul direct sau indirect de promovare a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun şi acceptarea sau facilitarea contribuţiilor din partea industriei tutunului.
    (4) Contribuţia oferită sau făcută de reprezentanţii  industriei tutunului cu scopul de promovare a imaginii corporative se consideră ca fiind contribuţie oferită sau făcută cu scopul de promovare a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun.
    (5)  Contribuţia oferită sau făcută de către vînzătorul cu amănuntul cu scopul de promovare a industriei tutunului se consideră ca ofertă de promovare a produselor din tutun sau a consumului produselor din tutun.
    Articolul 1712. Prevenirea şi soluţionarea conflictelor 
                             de interese
    (1) Nu pot  participa la elaborarea şi implementarea politicilor publice de control al tutunului persoanele care sînt sau au fost antrenate în gestiunea și/sau promovarea întreprinderilor din industria tutunului în ultimele 24 de luni.
    (2) Orice persoană implicată în elaborarea și implementarea politicilor publice de control al tutunului este obligată să declare orice interes personal, existent sau apărut, precum şi informaţia privind participarea la gestiunea și/sau promovarea întreprinderilor din industria tutunului în ultimele 24 de luni.
    Articolul 1713. Creşterea conştientizării şi educaţia
                            publicului 
    Ministerul Sănătăţii elaborează şi asigură distribuirea informaţiei despre:
    a) riscurile cultivării şi prelucrării tutunului;
    b) riscurile consumului de produse din tutun și de produse conexe şi ale expunerii la fumul de tutun pentru sănătate;
    c) toxicitatea și potenţialul de dependență ale produselor din tutun și ale produselor conexe;
    d) necesitatea protejării politicilor publice privind controlul tutunului de interesele comerciale şi alte interese ale industriei tutunului şi de strategiile şi tacticile utilizate, deschis sau voalat, de către industria tutunului pentru a submina şi împiedica elaborarea şi implementarea politicilor publice de control al tutunului, inclusiv prin contribuţii filantropice în favoarea organizaţiilor publice şi private.
    [Capitolul IV4 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
Capitolul V
CONTROLUL DE STAT ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI
SĂNĂTĂŢII DE CONSECINȚELE CONSUMULUI

DE PRODUSE DIN TUTUN ȘI ALE EXPUNERII
LA FUMUL DE TUTUN
    [Capitolul V titlul în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    Articolul 18. Licenţierea activităţilor în industria
                         tutunului
    [Art.18 titlul în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    (1) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun, importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează în bază de licenţă, eliberată în conformitate cu prevederile Legii privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, cu condiţia respectării:
    a) parametrilor tehnologici şi/sau a cerinţelor specifice pentru fiecare gen de activitate solicitat;
    b) normelor de protecţie a muncii, antiincendiare şi sanitare.
    [Art.18 al.(1) în redacţia LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
   
(2) În licenţa de import şi de comercializare angro a produselor din tutun se indică tipul concret al produsului (marca).
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
    (3) Importul şi comercializarea angro a produselor din tutun se efectuează numai după aplicarea de către producătorul lor a timbrului de acciză direct pe pachet. În cazul în care produsul din tutun este produs cu folie de protecţie, timbrul de acciză se aplică sub folie. Timbrul de acciză se lipeşte astfel încît să se deterioreze la deschiderea pachetului.
    [Art.18 al.(2) modificat prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    (4) Importul, fabricarea şi comercializarea angro a produselor din tutun se efectuează de  către agenţii economici specializaţi, deţinători de licenţă, care dispun de:
    a) capital social de cel puţin 1 milion de lei, acoperit integral de valoarea activelor nete sub formă de fonduri fixe;
    b) depozite angro proprii, ori luate în arendă, cu capacităţi (suprafaţă) utilizabile de cel puţin 500 m2, bine aerisite, dotate cu utilajul necesar pentru menţinerea condiţiilor de păstrare a producţiei prevăzute de documentele normativ-tehnice şi cu sistem de evidenţă computerizată;
    c) infrastructură şi ciclu tehnologic deplin în domeniul de activitate, care să asigure securitatea, controlul şi calitatea producţiei;
    d) contracte de import al produselor din tutun.
   
e) autorizaţie de import şi de comercializare a fiecărei mărci de produse din tutun, eliberată de proprietarul mărcii comerciale sau de producătorul ei licenţiat.
    [Art.18 al.(2), lit.e) introdusă prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
   
(5) Importul şi/sau prelucrarea industrială a tutunului, comercializarea angro a tutunului fermentat se efectuează cu respectarea prevederilor art.6 alin.(4).
    (6) Fabricarea produselor din tutun se efectuează cu respectarea prevederilor art.7 alin.(2).
   
[Art.18 al.(5)-(6) introduse prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
   
Articolul 181. Retragerea licenţei
    (1) Licenţa pentru importul, fabricarea şi comercializarea tutunului şi a produselor din tutun se retrage în următoarele cazuri: 
    a) plasarea pe piaţă a produselor din tutun neetichetate în conformitate cu legislaţia privind plasarea pe piaţă a produselor din tutun şi fără aplicarea sau cu aplicarea neconformă a avertismentelor de sănătate;
    b) nerespectarea legislaţiei privind interzicerea publicităţii în favoarea produselor din tutun şi privind interzicerea sponsorizării produselor din tutun;
    c) nerespectarea legislaţiei privind prezentarea informaţiei/raportarea despre tutun şi produsele din tutun şi despre activităţile legate de aceste produse.
    (2) Retragerea licenţei se efectuează de către organul de licenţiere la sesizarea organelor constatatoare privind încălcările specificate la alin. (1), conform procedurii prevăzute de legislaţia în vigoare.
    [Art.181 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
   
Articolul 19. Supravegherea consumului de produse
                           din tutun şi a expunerii la fumul de tutun
    (1) Ministerul Sănătăţii este responsabil de:
    a) monitorizarea consumului produselor din tutun şi expunerii la fumul de tutun, prin elaborarea şi punerea în aplicare a metodelor de colectare şi analiză a datelor relevante;
    b) monitorizarea calităţii aerului în spaţiile publice închise unde este interzis fumatul;
    c) monitorizarea producerii, importului şi comercializării tutunului şi produselor din tutun şi a activităţilor legate de acestea;
    d) promovarea unui stil de viaţă fără tutun prin elaborarea şi implementarea politicilor de încurajare şi stimulare a renunţării la consumul produselor din tutun.
    (2) Ministerul Educaţiei, de comun acord cu Ministerul Sănătăţii, este responsabil de includerea în curricula de învăţămînt preuniversitar şi universitar a subiectelor privind riscurile pentru sănătate ale consumului produselor din tutun şi ale expunerii la fumul de tutun, precum şi beneficiile renunţării la fumat şi ale adoptării unui stil de viaţă fără tutun.
    [Art.19 în redacția LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    [Art.19 modificat prin LP318 din 27.12.12, MO49-55/08.03.13 art.152]
    [Art.19 modificat prin LP9-XVI din 03.02.09, MO55-56/17.03.09 art.157]
   
Articolul 191. Măsurile de reducere a dependenţei
                           de tutun şi stimularea renunţării la fumat
    (1) Instituţiile de învăţămînt medical de orice nivel vor include în programele de instruire şi educaţie continuă metodele de diagnostic, consiliere şi tratament al dependenţei de tutun.
    (2) Ministerul Sănătăţii organizează sistemul de acordare a serviciilor de consiliere privind renunţarea la fumat şi de tratament al dependenţei de tutun.
    [Art.191 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    Articolul 192. Colaborarea intersectorială
    (1)  Guvernul aprobă şi actualizează periodic documente de politici publice intersectoriale comprehensive în domeniul controlului tutunului.
    (2) Activităţile legate de coordonarea implementării documentelor de politici publice intersectoriale comprehensive în domeniul controlului tutunului sînt realizate de Consiliul Naţional Coordonator în domeniul Controlului Tutunului (în continuare – Consiliu Naţional).
    (3) Consiliul Naţional se instituie de către Guvern în calitate de organ consultativ, fără statut de persoană juridică.
    (4) Regulamentul Consiliului Naţional se aprobă de către Guvern.
    (5) Consiliul Naţional are următoarele atribuţii:
    a) coordonează implementarea documentelor de politici publice intersectoriale comprehensive în domeniul controlului tutunului;
    b) asigură participarea părţilor interesate în procesul de elaborare, monitorizare şi implementare a activităţilor de control asupra plasării pe piaţă şi consumului produselor din tutun în Republica Moldova şi contribuie la stabilirea legăturilor durabile între toţi factorii-cheie de decizie, implicaţi în elaborarea, promovarea şi implementarea legislaţiei şi a politicilor publice în domeniul controlului tutunului;
    c) promovează parteneriatul intersectorial între instituţiile de stat, internaţionale şi neguvernamentale pentru un mai bun control asupra respectării reglementărilor privind modul şi condiţiile realizării de către autorităţile publice a controlului asupra plasării pe piaţă şi consumului produselor din tutun şi asigură dialogul eficient între organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale din Republica Moldova şi de peste hotare;
    d) coordonează procesul intersectorial de elaborare şi de ajustare a legislaţiei în domeniul controlului asupra plasării pe piaţă şi consumului produselor din tutun la prevederile Convenţiei-cadru a Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii privind controlul tutunului şi la legislaţia comunitară, precum şi procesul de implementare a legislaţiei şi a documentelor de politici publice în domeniu;
    e) facilitează colaborarea intersectorială pentru elaborarea politicilor publice destinate controlului tutunului, coordonînd punerea în aplicare a acestora.
    [Art.192 introdus prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    Articolul 20. Răspunderea pentru încălcarea
                         prezentei legi
    (1) Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea stabilită de legislaţia în vigoare.
    (2) Produsele din tutun fabricate, importate sau comercializate cu încălcarea cerinţelor prezentei legi se confiscă în modul prevăzut de legislaţie. Produsele confiscate urmează a fi distruse. Procedura de distrugere a produselor din tutun confiscate se stabileşte de către Guvern.
    (3) Nerespectarea legislaţiei privind protecţia contra expunerii la fumul de tutun în spaţiile publice închise, semiînchise, la locurile de muncă şi în transportul public de către agenţii economici a căror activitate este autorizată sau licenţiată, constatată repetat de către instituţiile Serviciului de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice, duce la retragerea autorizaţiei. Autoritatea competentă retrage autorizaţia sau licenţa în baza demersului motivat al medicului-şef sanitar de stat din unitatea administrativ-teritorială respectivă.
    [Art.20 în redacția  LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
   
[Art.20 modificat prin LP131-XVIII din 23.12.09, MO23-24/12.02.10 art.35]

    [Capitolul VI abrogat prin LP124 din 29.05.15, MO185-189/17.07.15; în vigoare 17.09.15]
    [Capitolul VI modificat prin LP308 -XVI din 25.12.08, MO237-240/31.12.08 art.900]
    [Capitolul VI modificat prin MO78-79 din 18.04.08, pag.10]

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                         Marian LUPU

    Nr.278-XVI. Chişinău, 14 decembrie 2007.