DPO1539/2008
ID intern unic:  327137
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1539
din  01.03.2008
privind conferirea de distincţii de stat doamnei
Elena TANAS şi domnului Serghei TONU
Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 150
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu şi spiritul de sacrificiu manifestat la salvarea de vieţi omeneşti în situaţii excepţionale, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    doamnei Elena TANAS     – şef de echipă în Detaşamentul Pompieri şi
                                               Salvatori din raionul Cahul;
Medalia “Pentru Vitejie”
    domnului
    Serghei TONU                 - şef de echipă în Detaşamentul Pompieri şi Salvatori
                                               din sectorul Botanica, municipiul Chişinău.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1539-IV. Chişinău, 1 martie 2008.