HGO230/2008
ID intern unic:  327145
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 230
din  29.02.2008
pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului
Acordului privind colaborarea statelor-membre ale
Comunităţii Statelor Independente în combaterea
 creşterii morbidităţii prin diabet zaharat

Publicat : 07.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 47-48     art Nr : 294
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de proiectul Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea creşterii morbidităţii prin diabet zaharat. 
    2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului privind colaborarea statelor-membre ale Comunităţii Statelor Independente în combaterea creşterii morbidităţii prin diabet zaharat.  


    PRIM-MINISTRU                                                                         Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                     Andrei Stratan
    Ministrul sănătăţii                                                                           Ion Ababii

    Nr. 230. Chişinău, 29 februarie 2008.