LPO20/2008
ID intern unic:  327206
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 20
din  21.02.2008
pentru ratificarea Convenţiei internaţionale privind
 suprimarea actelor de terorism nuclear
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 163
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se ratifică Convenţia internaţională privind suprimarea actelor de terorism nuclear, adoptată la New York la 13 aprilie 2005, cu următoarele declaraţii:
    “Pînă la restabilirea deplină a integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
    “În temeiul articolului 9 paragraful 3 din convenţie, Republica Moldova declară că îşi stabileşte propria jurisdicţie asupra infracţiunilor specificate la articolul 2 din convenţie, în cazurile prevăzute la articolul 9 paragraful 2 din această convenţie.”
    Art.2. - Guvernul, în colaborare cu autorităţile competente ale Republicii Moldova, va asigura realizarea prevederilor convenţiei nominalizate.
    Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare, precum şi va notifica depozitarului prevederile articolului 2 din prezenta lege.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                        Marian LUPU

    Nr.20-XVI. Chişinău, 21 februarie 2008.