DPO1546/2008
ID intern unic:  327216
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1546
din  06.03.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii” domnului
 Simion MUSTEAŢA  
Publicat : 14.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 51-54     art Nr : 173
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru activitate ştiinţifică prodigioasă în domeniul seminologiei, merite în obţinerea unor hibrizi de porumb competitivi  şi de înaltă productivitate şi contribuţie la implementarea tehnologiilor intensive de cultivare a lor, domnului Simion MUSTEAŢA, şef de laborator la Institutul de Cercetări Ştiinţifice pentru Porumb şi Sorg, i se conferă Ordinul  “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Vladimir VORONIN

    Nr. 1546-IV. Chişinău, 6 martie 2008.