DPO1567/2008
ID intern unic:  327341
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1567
din  14.03.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Mihaly BAYER
Publicat : 25.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 61-62     art Nr : 200
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,   
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea relaţiilor moldo-ungare şi pentru contribuţia personală la crearea Centrului Comun de Vize, domnului Mihaly BAYER, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Ungare în Republica Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1567-IV. Chişinău, 14 martie 2008.