LPO51/2008
ID intern unic:  327386
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 51
din  07.03.2008
pentru ratificarea Convenţiei Consiliului Europei
privind prevenirea terorismului
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 209
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se ratifică Convenţia Consiliului Europei privind prevenirea terorismului, adoptată la Varşovia la 16 mai 2005, cu următoarele declaraţii:
    “În baza articolului 25 din convenţie, Republica Moldova declară că, pînă la restabilirea deplină a integrităţii sale teritoriale, prevederile convenţiei se aplică doar pe teritoriul controlat efectiv de autorităţile Republicii Moldova.”
    “În baza articolului 14 punctul 2 din convenţie, Republica Moldova declară că îşi stabileşte propria jurisdicţie asupra infracţiunilor specificate la articolele 5-7 şi 9 din convenţie în cazurile prevăzute la articolul 14 punctul 2 din această convenţie.”
    Art.2. - Guvernul, în comun cu autorităţile competente ale Republicii Moldova, va asigura realizarea prevederilor convenţiei menţionate.
    Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va pregăti şi va remite depozitarului instrumentul de ratificare.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                                      Marian LUPU

    Nr.51-XVI. Chişinău, 7 martie 2008.