DPO1572/2008
ID intern unic:  327389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1572
din  20.03.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Paulina SEMENIUC
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 212
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, doamnei Paulina SEMENIUC, director al Gimnaziului “Vasile Gangal” din satul Horodişte, raionul Donduşeni, i se conferă Ordinul  “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1572-IV. Chişinău, 20 martie 2008.