DPO1577/2008
ID intern unic:  327390
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1577
din  21.03.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Arhip CIBOTARU
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 213
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea audiovi­zu­a­lului, activitate de creaţie prodigioasă şi contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale, domnului Arhip CIBOTARU, publicist, fost membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului, i se conferă Ordinul  “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 1577-IV. Chişinău, 21 martie 2008.