DPO1579/2008
ID intern unic:  327392
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1579
din  25.03.2008
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 215
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă prodigioasă  în organele centrale ale administraţiei publice, contribuţie la sporirea eficienţei activităţii acestora şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul “Credinţă Patriei” clasa III
    domnului
    Valentin MEJINSCHI          – director al Centrului pentru Combaterea
                                                  Crimelor Economice şi Corupţiei;
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Igor DODON        – ministru al economiei şi comerţului;
Medalia “Meritul Civic” domnilor:
    Alexandr BANNICOV         – director general al Agenţiei Relaţii
                                                  Funciare şi Cadastru
    Roman CAZAN                   – prim-şef adjunct al Aparatului Guvernului
    Serghei PUŞCUŢA              – şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
    Nicolae UNGUREANU       – consilier principal de stat, Aparatul Guvernului.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Vladimir VORONIN

    Nr. 1579-IV. Chişinău, 25 martie 2008.