DPO1586/2008
ID intern unic:  327394
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1586
din  27.03.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
doamnei Maria BORTA
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 217
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în promovarea politicii statului în domeniul protecţiei sociale a populaţiei, contribuţie la realizarea reformei sistemului de asigurări sociale şi activitate organizatorică prodigioasă, doamnei Maria BORTA, preşedinte al Casei Naţionale de Asigurări Sociale, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                          Vladimir VORONIN

    Nr. 1586-IV. Chişinău, 27 martie 2008.