HGA60/2008
ID intern unic:  327396
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 60
din  25.01.2008
cu privire la aprobarea Programului lucrărilor
statistice pe anul 2008
Publicat : 28.03.2008 în Monitorul Oficial Nr. 63-65     art Nr : 403
    Abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858

    În scopul asigurării ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi altor utilizatori cu informaţie statistică economică, socială şi demografică relevantă, autentică şi comparabilă la nivel internaţional, în conformitate cu art.13 al Legii nr. 412-XV din 9 decembrie 2004 cu privire la statistica oficială (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 1-4, art. 8), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Programul lucrărilor statistice pe anul 2008 (se anexează).
    2. Biroul Naţional de  Statistică va asigura ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale cu informaţie statistică, în volumul şi în termenele prevăzute în Programul nominalizat.
    3. Finanţarea lucrărilor incluse în Programul sus-numit va fi efectuată în limitele alocaţiilor aprobate în acest scop Biroului Naţional de  Statistică prin Legea bugetului de stat pe anul 2008.

    PRIM-MINISTRU                                                Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Ministrul economiei şi comerţului                        Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                Mihail Pop

    Nr. 60. Chişinău, 25 ianuarie 2008.


    program