HGM472/2008
ID intern unic:  327523
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 472
din  26.03.2008
cu privire la aprobarea componenţei Comitetului naţional pentru
 combaterea traficului de fiinţe umane şi a Regulamentului
Comitetului naţional
Publicat : 04.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 69-71     art Nr : 453
    MODIFICAT
   
HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18
   
HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194
    HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529
    HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340
    HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38
   
HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858
    HG559 din 31.07.12, MO165/07.08.12 art.616
    HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985
    HG835 din 13.09.10, MO179-181/24.09.10 art.926
    HG795 din 03.12.09, MO180/08.12.09 art.879
    HG1256 din 11.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1263


    Titlul hotărîrii modificat prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529
    Titlul hotărîrii în redacţia HG559 din 31.07.12, MO165/07.08.12 art.616
    Titlul hotărîrii modificat prin HG835 din 13.09.10, MO179-181/24.09.10 art.926
    În temeiul Legii nr. 241-XVI din 20 octombrie 2005 privind prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr. 164-167, art. 812), Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Regulamentul Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane, conform anexei nr.2;
    [Pct.1 modificat prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]
    [Pct.1 modificat prin HG835 din 13.09.10, MO179-181/24.09.10 art.926]
    11. Asistența organizatorică, informațională și de ținere a lucrărilor de secretariat a activității Comitetului național pentru combaterea traficului de ființe umane este asigurată de către subdiviziunea responsabilă a Cancelariei de Stat, care realizează funcția de secretariat permanent al Comitetului național.
    [Pct.11 în redacţia HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.11 în redacţia HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38]
    [Pct.11 modificat prin HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    [Pct.11 introdus prin HG795 din 03.12.09, MO180/08.12.09 art.879]
    12. Funcția de secretar al Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane este exercitată de către persoana desemnată din cadrul subdiviziunii responsabile a Cancelariei de Stat.
    [Pct.12 în redacţia HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.12 în redacţia HG33 din 22.01.14, MO17-23/24.01.14 art.38]
    [Pct.12 introdus prin HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    [Pct.13 abrogat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.13 introdus prin HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    2. Ministerele, alte autorităţi administrative centrale şi autorităţile administraţiei publice locale, responsabile de implementarea şi realizarea măsurilor preconizate, vor prezenta Guvernului, semestrial, rapoarte despre realizarea documentului național de politici din domeniul prevenirii și combaterii traficului de ființe umane.
    [Pct.2 modificat prin HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194]
    [Pct.2 modificat prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]
    [Pct.2 modificat prin HG835 din 13.09.10, MO179-181/24.09.10 art.926]
    [Pct.3 abrogat prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]
    4. Se abrogă Hotărîrea Guvernului nr.1219 din 9 noiembrie 2001 “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi Planului naţional de acţiuni pentru combaterea traficului de fiinţe umane” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.136-138 art.1274), cu modificările şi completările ulterioare.

    PRIM-MINISTRU                                               Vasile TARLEV

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru                                                 Victor Stepaniuc
    Viceprim-ministru, ministrul afacerilor
    externe şi integrării europene                              Andrei Stratan
    Ministrul protecţiei sociale,
    familiei şi copilului                                                 Galina Balmoş
    Ministrul afacerilor interne                                   Gheorghe Papuc
    Ministrul educaţiei  şi tineretului                          Victor Ţvircun
    Ministrul sănătăţii                                                  Ion Ababii
    Ministrul culturii şi turismului                               Artur Cozma
    Ministrul dezvoltării  informaţionale                     Vladimir Molojen
    Ministrul finanţelor                                                Mihail Pop

    Nr. 472. Chişinău, 26 martie 2008.    [Anexa nr.1 abrogată prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG835 din 13.09.10, MO179-181/24.09.10 art.926]
    [Anexa nr.1 în redacţia HG795 din 03.12.09, MO180/08.12.09 art.879] 
    [Anexa nr.1 modificată prin HG1256 din 11.11.08, MO204-205/14.11.08 art.1263]

Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.472
din  26 martie  2008
REGULAMENTUL
Componenţa şi Regulamentul de activitate ale Comitetului
naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane
    [Titlul modificat prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]
    1. Comitetul Naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane (în continuare - Comitetul naţional) este un organ consultativ permanent al Guvernului, creat în scopul coordonării activităţii de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane.
   2. Membrii Comitetului naţional sînt conducătorii autorităţilor publice, inclusiv ai organelor de drept şi altor organizaţii care desfăşoară activităţi de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane. Funcţia de preşedinte al Comitetului naţional este exercitată de către ministrul afacerilor externe şi integrării europene. Funcţia de vicepreşedinte al Comitetului naţional este exercitată de către ministrul afacerilor interne şi ministrul sănătății, muncii și protecției sociale.
    [Pct.2 modificat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.2 modificat prin HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194]
    [Pct.2 în redacția HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]
    3. Comitetul este format din conducători ai:
    Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene;
    Ministerului Afacerilor Interne;
    Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale;
    Ministerului Justiţiei;
    Ministerului Finanţelor;
    Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării;
    Procuraturii Generale;
    Serviciului de Informaţii şi Securitate;
    Unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri);
    Centrului pentru Combaterea Traficului de Persoane;
    Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră;
    Biroului Migraţie şi Azil;
    Agenţiei Servicii Publice;
    Inspectoratului de Stat al Muncii;
    Biroului relaţii cu diaspora din cadrul Cancelariei de Stat;
    precum şi secretarul Comitetului naţional pentru combaterea traficului de fiinţe umane şi secretarul Consiliului Suprem de Securitate.
    [Pct.3 modificat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.3 în redacţia HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194]
    [Pct.3 modificat prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]
    [Pct.3 modificat prin HG312 din 05.05.14, MO110-114/09.05.14 art.340]
    [Pct.3 în redacţia HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
   4. Reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi organizaţiilor internaţionale, care au reprezentanţe în Republica Moldova şi desfăşoară activităţi de combatere a traficului de fiinţe umane şi de acordare a asistenţei victimelor traficului de fiinţe umane, pot participa la şedinţele Comitetului naţional cu drept de vot consultativ.
    5. Comitetul naţional are următoarele funcţii:
    realizează coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi cooperarea cu autorităţile publice, cu organizaţiile internaţionale şi neguvernamentale, alte agenţii şi reprezentanţi ai societăţii civile;
    înaintează Guvernului propuneri privind principiile politicii de stat în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi recomandări orientate spre perfecţionarea activităţii de depistare şi lichidare a cauzelor şi condiţiilor care contribuie la apariţia traficului de fiinţe umane şi realizarea activităţilor de trafic de fiinţe umane;
   monitorizează realizarea acţiunilor prevăzute în documentul naţional de politici din domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane (în continuare – document de politici) şi aprobă rapoartele naţionale;
    colectează şi analizează informaţia despre proporţiile, starea şi tendinţele traficului de fiinţe umane la nivel naţional;
    elaborează propuneri de perfecţionare a legislaţiei în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane şi protecţiei victimelor acestui trafic;
    organizează campanii de familiarizare a populaţiei cu problemele ce ţin de traficul de fiinţe umane şi pericolul social al acestui fenomen;
    coordonează activitatea comisiilor teritoriale şi a instituţiilor specializate privitor la realizarea acţiunilor din documentul de politici, precum şi a altor acţiuni de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
    evaluează şi monitorizează, periodic, procesul de realizare a documentului de politici şi aduce rezultatele obţinute la cunoştinţă Guvernului şi societăţii civile.
    [Pct.5 modificat prin HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194]
    [Pct.5 modificat prin HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    6. Preşedintele reprezintă Comitetul naţional în raporturile sale cu autorităţile publice din ţară, precum şi în relaţiile internaţionale.
    [Pct.6 modificat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    7. Preşedintele Comitetului naţional îndeplineşte următoarele atribuţii de bază:
    asigură îndeplinirea funcţiilor Comitetului naţional;
    aprobă agenda şi graficul şedinţelor;
    convoacă şi prezidează şedinţele Comitetului naţional;
    semnează hotărîrile Comitetului naţional;
    semnează invitaţiile pentru reprezentanţii organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale în vederea participării acestora la şedinţele Comitetului naţional.
    8. În lipsa preşedintelui, activitatea este condusă de unul dintre vicepreşedinţi Comitetului naţional.
    [Pct.8 modificat prin HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194]
    9. Activitatea organizatorică a Comitetului naţional este asigurată de către subdiviziunea responsabilă a Cancelariei de Stat.
    [Pct.9 modificat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.9 modificat prin HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    91. În vederea realizării obiectivelor Comitetului naţional, secretariatul Comitetului naţional îndeplineşte următoarele atribuţii în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane:
    [Pct.91modificat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    asigură coordonarea activităţilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane, precum şi cooperarea cu autorităţile publice, organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale, alte agenţii şi reprezentanţi ai societăţii civile;
    intervine, după caz, cu recomandări în vederea îmbunătăţirii cadrului legal în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
    monitorizează şi evaluează realizarea politicilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane de către instituţiile abilitate, la toate nivelurile administraţiei publice, precum şi de către organizaţiile interguvernamentale, neguvernamentale cu activităţi în domeniu;
    creează grupuri de lucru interinstituţionale în scopul elaborării propunerilor de îmbunătăţire a politicilor de prevenire şi combatere a traficului de fiinţe umane;
    solicită informaţii, colectează date de la instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi, în baza acestora, elaborează rapoartele naţionale şi internaţionale în domeniu;
    coordonează procesul de elaborare a documentului de politici în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
    contribuie la dezvoltarea colaborării autorităţilor publice cu organizaţiile interguvernamentale, organizaţiile neguvernamentale din Republica Moldova, instituţiile din alte state şi asigură suportul necesar în realizarea proiectelor interstatale;
    monitorizează dezvoltarea mecanismului transnaţional de cooperare în scopul realizării schimbului de experienţă între ţări, consolidării resurselor umane şi realizării proiectelor interstatale în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane;
    identifică resurse pentru realizarea studiilor/cercetărilor în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane pentru a evalua tendinţa fenomenului în Republica Moldova;
    susţine campaniile naţionale şi internaţionale de informare şi sensibilizare a populaţiei cu privire la fenomenul traficului de fiinţe umane şi colaborează cu mass-media în acest domeniu;
    solicită şi pregăteşte propuneri pentru ordinea de zi a şedinţelor Comitetului naţional, organizează şedinţele Comitetului naţional, elaborează procese-verbale, pregăteşte proiecte de hotărîri, expediază hotărîrile Comitetului naţional membrilor acestuia, precum şi monitorizează aplicarea hotărîrilor;
    ţine corespondenţa şi asigură activitatea organizatorică a Comitetului naţional;
    [Pct.91 modificat prin HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194]
    [Pct.91 modificat prin HG559 din 31.07.12, MO165/07.08.12 art.616]
    [Pct.91 introdus prin HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    [Pct.10 abrogat prin HG915 din 24.09.18, MO366-376/28.09.18 art.976; în vigoare 28.09.18]
    [Pct.10 în redacţia HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    11. Examinarea adresărilor parvenite în domeniul prevenirii şi combaterii traficului de fiinţe umane se realizează de către secretar în limitele mandatului său. După caz, secretarul emite şi transmite preşedintelui Comitetului naţional proiectele răspunsurilor şi recomandărilor în vederea soluţionării adresărilor. În cazuri speciale, răspunsurile sînt examinate în prealabil în cadrul şedinţei Comitetului naţional.
    [Pct.11 în redacţia HG900 din 02.12.11, MO216-221/09.12.11 art.985]
    12. Comitetul naţional poate forma grupuri permanente sau temporare de experţi, în scopul examinării problemelor şi elaborării soluţiilor ce ţin de domeniile specifice ale activităţii sale. În componenţa grupurilor de experţi se includ membrii Comitetului naţional, experţi naţionali în domeniile vizate din ministere şi alte autorităţi administrative centrale, precum şi, în caz de necesitate, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale şi internaţionale care desfăşoară activităţi în domeniul vizat.
    13. Şedinţele Comitetului naţional se convoacă conform unui grafic întocmit, dar nu mai rar decît o dată în trimestru. În caz de necesitate, şedinţele se ţin mai des.
   14. Prezentarea chestiunilor spre examinare Comitetului naţional se efectuează de către membrii Comitetului, precum şi de conducătorii ministerelor, altor autorităţi administrative centrale şi organe interesate. Agenda şedinţei se distribuie membrilor Comitetului naţional cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţă.
    15. Şedinţele Comitetului naţional se consemnează în procese-verbale, semnate de preşedintele Comitetului naţional şi secretar.
    16. Hotărîrile se adoptă cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi ai Comitetului naţional, cu condiţia participării la şedinţă a cel puţin 2/3 din membrii acestuia.
    Dacă membrul Comitetului naţional nu poate participa la şedinţă din motive întemeiate, el prezintă în scris preşedintelui Comitetului opinia sa asupra problemelor examinate.
    17. Hotărîrile Comitetului naţional sînt executorii pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu condiţia semnării acestora de către Prim-ministru.
   18. Comitetul naţional prezintă, periodic, Guvernului, la solicitare, dar nu mai rar de o dată în an, pînă la 31 martie, un raport despre activitatea sa. Autorităţile administrative centrale pot solicita de la Comitetul naţional informaţii despre gradul de implementare a prevederilor legale naţionale şi internaţionale cu privire la prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane şi în alte cazuri.
    [Pct.18 modificat prin HG164 din 23.02.18, MO67/28.02.18 art.194]
    [Pct.18 modificat prin HG484 din 26.06.14, MO174-177/04.07.14 art.529]

    [Anexa nr.3 abrogată prin HG796 din 25.10.12, MO228/31.10.12 art.858]
    [Anexa nr.3 în redacţia HG835 din 13.09.10, MO179-181/24.09.10 art.926]