LPO69/2008
ID intern unic:  327615
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 69
din  27.03.2008
pentru ratificarea Acordului regional privind planificarea
 serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1
(părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170°
 longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică,
cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică
Iran în benzile de frecvenţe 174-230
MHz şi 470-862 MHz  
Publicat : 11.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 74-75     art Nr : 247
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se ratifică Acordul regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz, adoptat la Geneva la 16 iunie 2006.
    Art.2. - Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor acordului nominalizat.
    Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica Secretarului General al Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor ratificarea acordului menţionat.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                            Marian LUPU

    Nr.69-XVI. Chişinău, 27 martie 2008.