DGO32/2008
ID intern unic:  327736
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 32
din  21.04.2008
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 25.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 81     art Nr : 517
   1. Se aprobă, conform anexei, componenţa nominală a delegaţiei Republicii Moldova pentru deplasare la Kiev (Ucraina), în perioada 21-22 aprilie 2008, în vederea purtării negocierilor asupra subiectului furnizării energiei electrice.
    2. Cheltuielile de deplasare a membrilor delegaţiei (transport, cazare, diurnă) vor fi suportate de instituţiile delegatare.


    PRIM-MINISTRU                                             Zinaida Greceanîi

    Nr. 32-d. Chişinău, 21 aprilie 2008.

Anexă
la Dispoziţia Guvernului nr. 32-d
din 21 aprilie 2008

COMPONENŢA NOMINALĂ
a delegaţiei Republicii Moldova pentru deplasare la Kiev (Ucraina),
 în perioada 21-22 aprilie 2008, în vederea purtării negocierilor asupra
subiectului furnizării energiei electrice

    DODON Igor              – prim-viceprim-ministru, ministru al
                                          economiei şi comerţului, conducător
                                          al delegaţiei
    RÎMIŞ Marcu             – administrator al Î.S. “Moldelectrica”
    GUSEV Alexandru      – director general al S.A. “Energocom”