DPO1622/2008
ID intern unic:  327755
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1622
din  25.04.2008
privind conferirea Ordinului “Gloria Muncii”
domnului Vladimir CIOBANU
Publicat : 29.04.2008 în Monitorul Oficial Nr. 82     art Nr : 281
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
   Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în organele administraţiei publice, contribuţie la perfecţionarea legislaţiei şi activitate organizatorică intensă, domnului Vladimir CIOBANU, preşedinte al Comisiei pentru administraţia publică, ecologie şi dezvoltarea teritoriului a Parlamentului, i se conferă Ordinul “Gloria Muncii”.


    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Vladimir VORONIN

    Nr. 1622-IV. Chişinău, 25 aprilie 2008.