DPO1623/2008
ID intern unic:  327781
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1623
din  29.04.2008
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
la Instituţia Publică Naţională a Audiovizualului
 Compania “Teleradio-Moldova”
Publicat : 07.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 83     art Nr : 286
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru merite în dezvoltarea televiziunii naţionale, contribuţie la propagarea valorilor moral-spirituale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
    Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului
    Valentin TODERCAN       – preşedinte al Companiei “Teleradio-Moldova”
    domnului
    Ion VERBENIUC              – şef al Centrului tehnic TV; 
    Medalia “Meritul Civic”
    doamnei
    Tamara FIŞTIC                 – redactor în Departamentul programe TV;
    doamnei
    Adela RĂILEANU            – director al Televiziunii;
    Medalia “Mihai Eminescu”
    doamnei
    Lidia POPODNEAC         – redactor în Departamentul programe TV;
    Titlul onorific “Maestru în Artă” 
    domnului
    Nicolai USENCO             – cameraman principal.  

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1623-IV. Chişinău, 29 aprilie 2008.