HGA549/2008
ID intern unic:  327783
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 549
din  30.04.2008
cu privire la aprobarea structurii şi efectivului-limită
ale Ministerului Economiei şi Comerţului
Publicat : 07.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 83     art Nr : 532
    Abrogată prin HG690 din 13.11.09,MO166-168/20.11.09 art.768

    MODIFICAT
   
HG40 din 26.01.09, MO16-18/30.01.09 art.65
    HG1346 din 01.12.08, MO218-220/09.12.08 art.1363
    HG1159 din 14.10.08, MO189/21.10.08 art.1167

    În conformitate cu Legea nr. 63-XVI din 27 martie 2008 pentru modificarea şi completarea articolului 24 din Legea nr.64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.63-65, art.211) şi Hotărîrea Guvernului nr. 500 din 4 aprilie 2008 “Privind acţiunile de reorganizare a unor organe centrale de specialitate ale administraţiei publice” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.74-75, art.478), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Structura aparatului central al Ministerului Economiei şi Comerţului, conform anexei nr.1;
    Lista instituţiilor subordonate Ministerului Economiei şi Comerţului, conform anexei nr.2;
    Lista întreprinderilor şi societăţilor pe acţiuni monitorizate de către Ministerul Economiei şi Comerţului, conform anexei nr.3.
    2. Se stabileşte efectivul-limită al aparatului central al Ministerului Economiei şi Comerţului în număr de 221 unităţi, cu un fond anual de retribuire a muncii conform legislaţiei în vigoare.
    [Pct.2 modificat prin HG40 din 26.01.09, MO16-18/30.01.09 art.65]
    3. Ministerul Economiei şi Comerţului va avea trei viceminiştri şi un colegiu constituit din 15 persoane.
    4. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr. 4.

    Prim-ministru                                                            Zinaida GRECEANÎI

    Contrasemnează:
    Prim-viceprim-ministru,
    ministrul economiei şi comerţului                            Igor Dodon
    Ministrul finanţelor                                                   Mariana Durleşteanu

    Nr. 549. Chişinău, 30 aprilie 2008.


Anexa nr.1
la Hotărîrea Guvernului nr.549
din   30 aprilie 2008

STRUCTURA
aparatului central al Ministerului Economiei şi Comerţului
    Conducerea
    Aparatul ministrului
    Direcţia generală coordonare a sectorului real al economiei
    Direcţia monitorizare în domeniul economic şi financiar-bancar
    Direcţia monitorizare în domeniul agriculturii şi mediului
    Direcţia monitorizare în domeniul industriei şi  infrastructurii
    Direcţia generală politici structurale şi investiţii
    Direcţia politici de investiţii şi gestionare a patrimoniului public
    Direcţia politici financiare, bugetare şi fiscale
    Direcţia dezvoltarea ramurală industrială
    Direcţia generală dezvoltarea afacerilor şi cooperării externe
    Direcţia reforma regulatorie şi dezvoltarea activităţii de întreprinzător
    Direcţia dezvoltarea businessului mic şi mijlociu
    Direcţia cooperare bilaterală şi multilaterală
    Direcţia generală securitatea energetică
    Direcţia electroenergetică şi cooperare a sistemelor electroenergetice
    Direcţia gazificare şi resurse energetice
    Direcţia termoenergetică
    Direcţia generală infrastructura calităţii
    Direcţia standardizare, reglementare tehnică şi evaluarea conformităţii
    Direcţia metrologie
    Direcţia supraveghere a pieţei, supraveghere tehnică şi securitate industrială
    Direcţia generală politici comerciale
    Direcţia regimuri comerciale şi OMC
    Direcţia comerţ interior şi servicii
    Direcţia protecţia consumatorilor
    Secţia control al circulaţiei mărfurilor cu dublă destinaţie
    Direcţia generală dezvoltarea resurselor umane, muncă şi politici salariale
    Direcţia dezvoltarea resurselor umane
    Direcţia politici salariale şi parteneriat social
    Direcţia raporturi de muncă
    Direcţia politici migraţionale
    Secretariatul Comisiei naţionale pentru consultări şi negocieri colective
    Secretariatul Comisiei naţionale pentru populaţie şi dezvoltare
    Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor
    Direcţia analiză şi prognoze macroeconomice
    Direcţia finanţe şi contabilitate
    Direcţia juridică
    Direcţia logistică şi management intern
    Secţia documentare şi control intern
    Serviciul relaţii publice şi protocol
    Secţia resurse umane
    Sectorul probleme speciale
Anexa nr.2
la Hotărîrea Guvernului nr.549
din   30 aprilie 2008

LISTA
instituţiilor subordonate Ministerului Economiei
şi Comerţului

    Agenţia Proprietăţii Publice de pe lîngă Ministerul Economiei şi Comerţului
    Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă
    Inspecţia Muncii
    Organizaţia de Promovare a Exportului din Moldova
    Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
    Agenţia Naţională pentru Conservarea Energiei
    Inspectoratul Energetic de Stat, mun.Chişinău
    Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Pieţei, Metrologie şi Protecţie a Consumatorilor
    Inspectoratul Principal de Stat pentru Supravegherea Tehnică a Obiectelor Industriale Periculoase.
Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr.549
din  30 aprilie  2008
LISTA
întreprinderilor şi societăţilor pe acţiuni monitorizate
de către Ministerul Economiei şi Comerţului
    Întreprinderea de Stat “Centrul de Acreditare în domeniul evaluării conformităţii produselor”
    Întreprinderea de Stat “Centrul de instruire în domeniul relaţiilor de muncă”
    Întreprinderea de Stat “Ghiocel Dalb”
    Întreprinderea de Stat “Meridian”
    Întreprinderea de Stat “Fabrica de sticlă din Chişinău”
    Întreprinderea de Stat “Vibropribor”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Uzina de bijuterii “Giuvaier”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “CESID”, mun.Chişinău
    Firma ştiinţifică de producţie “Alco-N”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Sectorul autogestional de reclamă şi montaj”,  mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Moldelectrica”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Moldtranselectro”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Nodul Hidroenergetic Costeşti”, com.Costeşti
    Întreprinderea de Stat “Energoreparaţie”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Energogazpurificare”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Termotehservice”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Energoproiect”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Scutul Energetic”, mun.Chişinău
    Întreprinderea de Stat “Direcţia pentru exploatarea imobilului”
    Întreprinderea de Stat “Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială şi Certificare”
    Întreprinderea de Stat “Centrul de Standardizare şi Metrologie din Bălţi”
    Întreprinderea de Stat “Centrul de Standardizare şi Metrologie din Ceadîr-Lunga”
    Întreprinderea de Stat “Magazinul salon “Standard”
    Întreprinderea de Stat “Institutul Naţional de Standardizare şi Metrologie din Moldova”, mun. Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Centrul Internaţional de Expoziţii “MOLDEXPO”
    Societatea pe Acţiuni “UNIC”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Casa de comerţ “EXPO”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Valtu-CIS”, or.Vatra
    [Poziţie exclusă prin HG1346 din 01.12.08, MO218-220/09.12.08 art.1363]
    Societatea pe Acţiuni “Centrul pentru productivitate şi competitivitate din Moldova”
    Societatea pe Acţiuni “CET-1”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “CET-2”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “CET-Nord”, mun.Bălţi
    Societatea pe Acţiuni “RED-Nord”, mun.Bălţi
    Societatea pe Acţiuni “RED Nord-Vest”, or.Donduşeni
    Societatea pe Acţiuni “Transenergoreparaţie”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Aprovizelectro”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Electrocon”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Comerţ-Petrol”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Armo-Beton”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Moldova-Gaz”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Incorgaz”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Gazproiect”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Combustibil Solid”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “Zidpetrolcons”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “EnergoCom”, mun.Chişinău
    Societatea pe Acţiuni “COMPLECONS”
    Societatea pe Acţiuni “ForjaCom”
    Societatea pe Acţiuni “Uzina de maşini de salubritate din Făleşti”
    Societatea pe Acţiuni “Uzina de tractoare “TRACOM”
    Societatea pe Acţiuni “Institutul de cercetări ştiinţifice “Rif-Acvaaparat”
    Societatea pe Acţiuni “Mezon”
    Societatea pe Acţiuni “Uzina mecanică “ARTMET”
    Societatea pe Acţiuni “PRESUDOR”
    Societatea pe Acţiuni “Întreprinderea de construcţie “Zidarul - S.V.”
    Societatea pe Acţiuni “ELECTROTEHNICA”, mun. Bălţi
    Societatea pe Acţiuni “MaPasAuto”
    Societatea pe Acţiuni “METALFEROS”
    Societatea pe Acţiuni “REUPIES”
    Societatea pe Acţiuni “RĂUT”
    Societatea pe Acţiuni “Uzina de turnătorie “ARALIT”
    Societatea pe Acţiuni “CAAN” (compania de închiriere a activelor neutilizate)
    Societatea pe Acţiuni “MICRON”
    Societatea pe Acţiuni “SIGMA”
    Societatea pe Acţiuni “APROMAŞ“
    Societatea pe Acţiuni “Întreprinderea de producţie a mărfurilor de larg consum “RADIATOR”
    Societatea pe Acţiuni “STEAUA”
    Societatea pe Acţiuni “DOTARCOM”
    Societatea pe Acţiuni “CODRU”
    [Poziţie exclusă prin HG1159 din 14.10.08, MO189/21.10.08 art.1167]
    Societatea pe Acţiuni “Biroul specializat de construcţie a tehnicii “BICOTRA”
    Societatea pe Acţiuni “ZORILE”
    Societatea pe Acţiuni “AVIATEHNOLOGIE”
    Societatea pe Acţiuni “INTROSCOP”
    Societatea pe Acţiuni “FLOARE-CARPET”
    Societatea pe Acţiuni “AGAT”
    Societatea pe Acţiuni “ALIMENTARMAŞ“
    Societatea pe Acţiuni “FLAMINGO - 96”
    Societatea pe Acţiuni “Centrul Tehnic Internaţional “CTI-CAPITAL”
    Societatea pe Acţiuni “MIOARA”
    Societatea pe Acţiuni “ELCAS”
    
Anexa nr.4
la Hotărîrea Guvernului nr.549
din 30 aprilie 2008
LISTA
hotărîrilor Guvernului care se abrogă
   1. Hotărîrea Guvernului nr.566 din 10 iunie 2005 “Cu privire la aprobarea structurii, personalului scriptic şi Regulamentului Ministerului Industriei şi Infrastructurii” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.618).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.570 din 10 iunie 2005 “Cu privire la structura şi efectivul-limită ale aparatului central al Ministerului Economiei şi Comerţului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.83-85, art.620).