DPO1635/2008
ID intern unic:  327840
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1635
din  08.05.2008
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători
 de la Uzina “Topaz” S.A.
Publicat : 16.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 307
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul industriei, merite în sporirea eficienţei producţiei şi contribuţie la diversificarea sortimentelor şi îmbunătăţirea calităţii articolelor fabricate, se conferă:
“Ordinul de Onoare”
    domnului Yury ELISEEV         - preşedinte al Consiliului de directori;
Medalia “Meritul Civic”
    doamnei Zinovia BEGLEŢ       - turnător de articole din masă plastică
    domnului Nicolae HIOARĂ     - strungar.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Vladimir VORONIN

    Nr. 1635-IV. Chişinău, 8 mai 2008.