DPO1636/2008
ID intern unic:  327841
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1636
din  08.05.2008
privind conferirea de distincţii de stat
 unor cadre didactice
Publicat : 16.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 308
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
  Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi ireproşabilă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-organizatorică prodigioasă, se conferă:
Ordinul “Gloria Muncii”
    domnului Ilie LUPU                    - profesor universitar la Uni­versitatea
                                                        de Stat din Tiraspol;
Medalia “Meritul Civic”
    doamnei Olga CHIRTOACĂ     - educator la Grădiniţa de Copii
                                                        nr. 100 din municipiul Chişinău;
Medalia “Mihai Eminescu”
    domnului Ion POPŞOI                 - director al Liceului Teoretic
                                                       “Mihai Eminescu” din oraşul Dubăsari.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Vladimir VORONIN

    Nr. 1636-IV. Chişinău, 8 mai 2008.