DPO1641/2008
ID intern unic:  327845
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1641
din  12.05.2008
privind conferirea “Ordinului de Onoare”
domnului Avigdor LIBERMAN
Publicat : 16.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 86-87     art Nr : 312
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al  Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – În semn de apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-israeliene, domnului Avigdor LIBERMAN, preşedinte al Grupului parlamentar Israel-Moldova, i se conferă “Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Vladimir VORONIN

    Nr. 1641-IV. Chişinău, 12 mai 2008.