LPO85/2008
ID intern unic:  327890
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
LEGE Nr. 85
din  24.04.2008
pentru ratificarea Amendamentului la
Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89     art Nr : 320
    Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
    Art.1. - Se ratifică Amendamentul la Convenţia privind protecţia fizică a materialelor nucleare, adoptat la Viena la 8 iulie 2005.
    Art.2. - Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor din amendament.
    Art.3. - Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica depozitarul despre ratificarea amendamentului nominalizat.

    PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI                           Marian LUPU

    Nr.85-XVI. Chişinău, 24 aprilie 2008.