DPO1647/2008
ID intern unic:  327896
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 1647
din  13.05.2008
privind numirea în funcţie a unor judecători 
Publicat : 20.05.2008 în Monitorul Oficial Nr. 88-89     art Nr : 326
    În temeiul art. 116 alin. (2) şi alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Se numesc, prin transfer, în funcţia de judecător, următorii:
    CORCENCO Aliona     – la Curtea de Apel Bălţi
    GUZUN Maria               – la Curtea de Apel Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Vladimir VORONIN

    Nr. 1647-IV. Chişinău, 13 mai 2008.